Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

 

 
Aktuelt
Publisert 30.04.2020

 

 

 

Publisert 20.04.2020

Hyllestad barnehage opna måndag 20.april, og frå 27. april opnar  1.-4. trinn i skulen og SFO. Den første tida har barnehagen i kommunen ei litt kortare dagleg opningstid enn vanleg; frå kl. 08.00-15.00.

 

Tiltaket med redusert opningstid i barnehagen vert vurdert som nødvendig for at vi skal kunne imøtekome dei nasjonale råda på ein best mogleg måte. For barnehagebarn kor det er vanskeleg å regulere avstand til andre, vert det viktigaste tiltaket å avgrense tal nærkontaktar til kvart barn og tilsette. Dette gjer ein ved å ha små grupper og ha faste tilsette for kvar gruppe. Dette vert kalla å lage ‘kohortar’ og i barnehagen vil dette vere det viktigaste utgangspunktet for å førebygge og avgrense smitte.

 

For meir informasjon viser vi til veiledaren som er gitt av Utdanningsdirektoratet, sjå her https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 

Meir informasjon om opning av skulen og SFO vil kome i løpet av komande veke.

Publisert 20.04.2020

Hyllestad folkebibliotek held framleis stengt på grunn av fare for koronasmittte. Det er likevel mogleg å låne bøker og lydbøker frå oss. Du bestiller, og vi på biblioteket finn bøkene på hylla og du hentar ved inngangen til kommunehuset på Hyllestad etter avtale. Det er også mogleg å levere etter avtale. Ta kontakt på førehand.

Bestill gjerne via heimesida vår. Her vil du og sjå om bøkene er tilgjengelege.
https://hyllestad-fb.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx?Unit=6465&db=hyllestad-fb

Eller send bestilling på epost til: bibliotek@hyllestad.kommune.no
Evt kan du ringe 57789540 mellom kl 9-14 måndag-torsdag. 

Tiltaket er sett i gang i samråd med kommuneoverlege. Vi på biblioteket tar omsyn til smittevern, har god handhygiene og brukar plasthanskar når vi handterer bøkene. Av omsyn til smittevern vil bøkene bli levert deg på utsida av inngangsdøra.
Ordninga føreset at vi ikkje får ein situasjon der vi ikkje kan bemanne tenesta.

Publisert 09.04.2020

 

 

 

> Kontrollutvalet 15. april

> Utval "Plan og samfunn" 16. april

> Sakkyndig takstnemnd egiedomsskatt 16. april (saker er unnateke offentlegheit)

Publisert 03.04.2020

   

Publisert 01.04.2020

 Hyllestad folkebibliotek held stengt på grunn av fare for koronasmittte. Vi vil likevel gjere det mogleg for deg å låne bøker til påske. Du bestiller, og vi på biblioteket finn bøkene på hylla og du hentar ved inngangen til kommunehuset på Hyllestad etter avtale.
Send bestilling på epost til: bibliotek@hyllestad.kommune.no
Hugs tlf.nummer. Evt ring 57789540 før kl 14 i dag, eller i morgon mellom kl 11-14.
Du kan og tinge bøker via heimesida vår:
https://hyllestad-fb.mikromarc.no/Mikromarc3/…/default.aspx
Du får beskjed når bøkene er klare til henting. Bøkene må reserverast seinast dagen før utlevering.


Biblioteket tek ikkje imot bøker du har lånt, og du får ikkje purring på bøker som er forfalt. Bøkene beheld du inntil vidare.
Det er ikkje mogeleg å fjernlåne bøker i denne perioden sidan fjernlånet mellom biblioteka er stengt. Du kan kun bestille bøker som vi har på biblioteket i dag.

Tiltaket er sett i gang i samråd med kommuneoverlege. Vi på biblioteket tar omsyn til smittevern, har god handhygiene og brukar plasthanskar når vi handterer bøkene. Av omsyn til smittevern vil bøkene bli levert deg på utsida av inngangsdøra.


Ordninga føreset at vi ikkje får ein situasjon der vi ikkje kan bemanne tenesta.

Publisert 25.03.2020