Vårteljing av hjort i Hyllestad kommune

Også i år vert det vårteljing av hjort i Hyllestad kommune. Vi tel 3 gonger: fredag 21. april, fredag 28. april og fredag 5. mai, kvar gong frå klokka 23:00.

Språkkafè i Hyllestad

Fredag 24. mars var det oppstart av språkkafè på biblioteket i Hyllestad.

Gjermund Flage tilsett som kommunedirektør

Kommunestyret tilsette i dag Gjermund Flage som kommunedirektør i Hyllestad kommune

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) - søknadsfrist 1.4.2023

Hyllestad kommune har fått tildelt 140.000 kroner i SMIL-midlar for 2023, og fristen for å søkje om midlar er 1. april 2023.

Det mobile pass og ID-kontoret er tilbake i Hyllestad onsdag 29. mars.

 

Hyllestad på HVL si karrieremesse i Førde

Høgskulen på Vestlandet (HVL) arrangerte i dag karrieremesse for studentane. Hyllestad kommune var representert, mellom anna ved sjukepleiar Vivi-Ann Forthun.

Blå Kors feriar arrangerar gratis ferietilbod og aktivitetar for barnefamiliar frå heile landet.

Blå Kors feriar arrangerar gratis ferietilbod og aktivitetar for barnefamiliar frå heile landet, og har no ute fleire ulike sommarferiar som kan søkjast om på vår nettside.

Oppstart av planarbeid - Hovudplan vatn og avløp

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 varslar Hyllestad kommune planoppstart for hovudplan vatn og avløp. Forslag til planprogram leggast også ut på høyring og offentleg ettersyn i 6 veker, jf. plan- og bygningslova §§ 11-13 og 11-14.  

Fire søkjarar til kommunedirektørstillinga

 

Søk fritidsfondet om støtte til å delta i fritidsaktivitetar!

Hyllestad kommune sitt fritidsfond skal sikre at barn og unge får delta på ulike organiserte fritidsaktivitetar i kommunen vår.