Nye Hyllestad skule

Arbeidet med den nye skuledelen held fram både inne og ute.

Vegstenging

Strekninga Hyllestad - Sørbøvåg

Heile Hyllestad ryddar 3 mai!

Det er vår, det nærmar seg 17. mai, og vi likar alle å ha det fint rundt oss. 

Dale vidaregåande skule – Appell og fråsegn frå kommunane i HAFS

Vestland fylkeskommune skal behandle ei sak om skuletilbodet ved blant anna Dale vidaregåande skule i dag, torsdag 18.april.

Bli støttekontakt

Bli støttekontakt!

Høyring – forskrift om hovudmål i grunnskulen i Hyllestad

Ny opplæringslov trer i kraft 01.08.2024. Det er eit krav at det ligg føre ei lokal forskrift om kva hovudmål dei kommunale grunnskulane skal ha.

Samling i barnehagen – Ramadan og Eid

Barnehagen si samling i dag handlar om Ramdan og Eid/ Id. Id al – fitr, eller fastebrytingsfesten. Dette er ei religiøs feiring for muslimar for å markere at fasten/ ramadan er over

Hyllestad Vekst på Sognnes

Vi har vitja endå ei verksemd i Hyllestad, Maskinentreprenør Trond M. Sognnes. Verksemda held til med kontor og lager ved sjøkanten på Sognnes.

Aktiv på dagtid

Velkomen til trening i Hyllestadhallen!

Arbeidsmelding og oppdatering - Nye Hyllestad Skule

Vestbygg varslar at det vert mogeleg arbeid på byggeplassen søndag 17. 03. 24.