Brøyting vinter 2023 - 2024

Informasjon om brøytesesongen

Vedtak av plan - Reguleringsplan Eide hamn gbr 34/15 mfl.

Hyllestad kommunestyre har fatta følgjande vedtak i sak 23/078, den 02.11.2023:

Nye Hyllestad skule

Grunnfjell AS er i gang med å sprenge vekk haugen på baksida av skulen.

Hyllestad Vekst på bedriftsbesøk

Hyllestad Vekst er på besøksreise til bedriftene i kommunen.

Korona- og influensavaksinering

Det vert drop-in i kommunestyresalen på kommunehuset, onsdag 13. desember, klokka 10:00 - 14:00.

Prosjektet Hyllestad Vekst fase 3 «Eit godt liv i distrikta» er godt i gang!

Hovudmålet er å forsterke utviklingsevna til kommunen. Jobbe med å styrke næringsgrunnlaget, bidra til å sikre eksisterande arbeidsplassar og å etablere nye. Arbeide med grunnlag som gjer det attraktivt for etablerte å bli buande, samt til- og tilbakeflytting til kommunen. 

Asfaltering

Det vert gjennomført asfaltering på kommunale vegar i veke 46.  Asfalt Vest AS er tildelt oppdraget med å asfaltere Lekvavegen, Sognesjøvegen og nytt fortau til Hyllestad barnehage og Myklebustneset.

Hyllestad Folkebibliotek går tilbake til ordinære opningstider!

Biblioteket går attende til ordinære opningstider frå og med denne veka (46).  

Nye Hyllestad Skule

Arbeidet med nye Hyllestad skule er godt i gang!

Praktisk berekraft til inspirasjon og nytte som styrker konkurransekrafta!

Det var overskrifta på berekraftkurset som vart arrangert av Hyllestad Vekst tysdag 17. oktober.  Ymsir ved Anne Mette Hjelle og Aud Ingrid Espeland var kurshaldarar.