Aktuelt
Publisert 23.05.2019
influensa.png
Publisert 23.05.2019
Siste frist 1

 

 

 

 

Tilbodet om gratis HPV-vaksine for unge kvinner som er fødde i 1991 eller seinare, blir avslutta ved utgangen av juni 2019.  Dei som ikkje har tatt alle tre vaksinane, må skunde seg for å få fullført innan fristen.

Ta kontakt med Hyllestad helsestasjon for time, telefon 577 89 512.

Hilde Marit Trovåg
Helsesøster

 

Publisert 12.04.2019
Kommunehuset

Det er levert inn 4 lister til kommunestyrevalet 2019.  Det er levert liste frå Kristeleg Folkeparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høgre.

Valdag er 9. september.

 

Publisert 09.04.2019
stetoskop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Publisert 25.03.2019
116117.jpg

Helse- og omsorgsdepartementet ønskjer å prøve ut ein ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommunar.  Dette er Hyllestad kommune ein del av saman med fleire andre kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn.

 

 

 

 

 

 

Publisert 15.03.2019
Barnehagedagen

Hyllestad barnehage markerte 12. mars barnehagedagen 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 28.02.2019
Prestebustaden.png

 

 

Skattelista for eigedomsskatt 2019 er med dette utlagt til offentleg ettersyn.

Du finn lista her i pdf-format:

 

Publisert 05.01.2019
Innsamling av plastembalasje
Publisert 21.12.2018
bilde.png

Det er inngått avtalar for brøyting i vintersesongen 2018/19:

Brøyteroder med kontaktinfo:

Sørbøvåg og Skifjord - Hyllestad kommune v/ Kåre Olav Hatlebrekke, tlf 913 56 149 og Roy-Erik Kjøsnes Høydal, tlf: 991 12 277.

Hyllestad - Jonny Helge Atterås, tlf 911 77 397.

Skor - Kristian Hjelmeland, tlf 957 29 934.

Leirvik - Arnt Inge Hjelmeland, tlf 907 36 146.

 

Viss det er noko, ta kontakt med sentralbord på telefon 577 89 500 eller DV-leiar Kåre Olav Hatlebrekke. tlf: 913 56 149.

NB! Ved strøing, ta kontakt med DV-leiar Kåre Olav Hatlebrekke. tlf: 913 56 149.

 

OBS. Privat vegar med kommunal brøyting må sjølv sette opp snøstikker. Det blir ikkje brøyta så lenge stikkene ikkje er på plass. Snøstikker kan ein få låne utan kostnad av kommunen. 

Krav til snødjupne for at brøyting skal utførast:

Ved kram snø: 4 cm, og seinast ved 8 cm snødjupn.
Ved tørr snø: 8 cm, og seinast ved 12 cm snødjupn.
Desse djupnene gjeld frå det tidspunkt det skal vere brøyta om morgenen til kl. 07.00
Strøing er ikkje eit krav, men ein sørvis kommunen yter.