Ledig stilling som leiar for helseavdelinga

Vi søkjer etter leiar for helseavdelinga, fast 100 % stilling frå 15.8.2024. Helseavdelinga omfattar legekontor, rus og psykiatri, helsestasjon, flyktningtenesta, fysioterapi, samt interkommunalt barnevern og NAV.  Stillinga rapporterer til kommunalsjef helse- og omsorg.

Val av meddommarar 2025 -2028 - offentleg ettersyn

Hyllestad kommune legg med dette framlegg til val av meddommarar for perioden 2025 - 28 ut til offentleg ettersyn.

Har du ledig bustad eller leiligheit for utleige?

Har du ledig bustad til flyktningar?

Vaksine - kikhoste

Kikhoste er ein bakterieinfeksjon i luftvegane, som i starten opptrer liknande som ei vanleg forkjøling. 

Stor skogbrannfare

Meteorologisk institutt melder om stor skogbrannfare frå mandag 20. mai, oransje nivå.

Ny kommuneoverlege i Hyllestad

Den nye kommuneoverlegen i Hyllestad heiter Bård Flattun Lilleeng, og starta i jobben 1. april i år

Biologer på feltarbeid i elver og vassdrag

BIOLOGER PÅ FELTARBEID I ELVER Hyllestad Kommune deltek saman med andre kommunar langs Sognefjorden i eit samarbeid med fylkeskommunen og Statsforvaltaren om å undersøke fleire elver og innsjøar.  For Hyllestad, så gjeld det: Espelandsvatnet med tilhøyrande bekkefelt Bogsvatnet - Langevatnet - Lona Oselva  

Reisevaksiner

Om du har spørsmål om reisevaksiner, oppfordrar vi deg til å kontakte Sentrum reisemedisin i Bergen.

Vegstenging

Det vert periodevis vegstenging på Fv. 607, strekninga Hyllestad - Sørbøvåg.

Pressemelding - Nav Sunnfjord og Ytre Sogn

NAV rustar seg for framtida ved å inngå eit vertskommunesamarbeid om tenester til innbyggarane og støtte til næringslivet. Organiseringa av det nye NAV Sunnfjord og Ytre Sogn tek til med det same . Eit klart premiss for organiseringa er at det framleis skal vere NAV lokale i alle kommunane.