Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 
Aktuelt
Publisert 01.04.2020

 Hyllestad folkebibliotek held stengt på grunn av fare for koronasmittte. Vi vil likevel gjere det mogleg for deg å låne bøker til påske. Du bestiller, og vi på biblioteket finn bøkene på hylla og du hentar ved inngangen til kommunehuset på Hyllestad etter avtale.
Send bestilling på epost til: bibliotek@hyllestad.kommune.no
Hugs tlf.nummer. Evt ring 57789540 før kl 14 i dag, eller i morgon mellom kl 11-14.
Du kan og tinge bøker via heimesida vår:
https://hyllestad-fb.mikromarc.no/Mikromarc3/…/default.aspx
Du får beskjed når bøkene er klare til henting. Bøkene må reserverast seinast dagen før utlevering.


Biblioteket tek ikkje imot bøker du har lånt, og du får ikkje purring på bøker som er forfalt. Bøkene beheld du inntil vidare.
Det er ikkje mogeleg å fjernlåne bøker i denne perioden sidan fjernlånet mellom biblioteka er stengt. Du kan kun bestille bøker som vi har på biblioteket i dag.

Tiltaket er sett i gang i samråd med kommuneoverlege. Vi på biblioteket tar omsyn til smittevern, har god handhygiene og brukar plasthanskar når vi handterer bøkene. Av omsyn til smittevern vil bøkene bli levert deg på utsida av inngangsdøra.


Ordninga føreset at vi ikkje får ein situasjon der vi ikkje kan bemanne tenesta.

Publisert 25.03.2020

   

Publisert 23.03.2020

Har du symptom som kan skuldast koronavirus?  Folkehelseinstituttet ønskjer at du melder dette inn.

Publisert 20.03.2020

 

 

 

 

 

 

Publisert renovasjonskalender for 2020. https://www.sum.sf.no/avfallskalendar/

Ps.Feil i kalender:
Tømming av papir og plast er måndag 23.mars, og ikkje 30.mars som opplista.

Publisert 19.03.2020

 

 

 

  • Kulturskulerektor
  • Landbruksrådgjevar
  • Vernepleiar
  • Sjukepleiar
  • Helsefagarbeidar
  • Helsepersonell i samband med korona

Sjekk våre ledige stillingar > Stillingsutlysingar med søknadsfrist 13. april

Publisert 16.03.2020

Bekymra for smitte?  Hyllestad kommune har oppretta ein eigen telefon for koronahenvendingar - 91 87 58 65.

 

 

Publisert 15.03.2020

Lokalt karantenevedtak for Hyllestad kommune vert oppheva frå søndag 22. mars 2020.

 

 

Publisert 13.03.2020

 

 

 

Det vart i går iverksett fleire tiltak etter vedtak frå helsemyndigheitene.  Alle kommunale bygg er no stengt for besøkjande, tilsette er oppmoda om å arbeide heimefrå om mogleg.  Saman håpar vi at denne landsdekkande dugnaden vil føre til å begrense faren for å bli smitta av koronaviruset.

Pårørande til pasientar ved omsorgssenteret kan ta kontakt for å gjere nærare avtale eller om de ønskjer kontakt.

 

 

 

Publisert 12.03.2020

Basert på ny informasjon frå regjering og helsemyndigheiter i dag blir følgande tiltak satt i verk frå og med i dag.

 

 

  • Barnehagen og skulen stenger med verknad frå i dag kl. 18.00. Dei som har barn i barnehagen og i småskulesteget som er helsepersonell, eller har andre samfunnskritiske funksjonar, får eit tilbod om barnepass gjennom kommunen. Styrar og rektor er kontaktpersonar mot desse foreldra.
  • Hyllestadhallen er stengt med umiddelbar verknad.
  • Hyllestad folkebibliotek er stengt frå og med kl. 18.00 i dag.

Status for Hyllestad kommune er framleis at ingen har påvist smitte av koronaviruset, og det er heller ingen konkret mistanke om smitte.

Vi ber elles alle halde seg oppdatert via Folkehelseinstituttet, www.fhi.no og Helsedirektoratet; www.helsedirektoratet.no

Vi vil legge ut fortløpande informasjon på kommunen si heimeside.