Finn viktig informasjon om:

 
Aktuelt
Publisert 01.07.2022

I denne perioden er ikkje telefonen betjent. Frå 1.august er helsestasjonen open igjen, men med redusert opningstid pr veke fram til juni 2023. Ta difor kontakt på tlf 45 87 81 78 om du treng time eller har spørsmål. Helseundersøkingar, vaksinasjon og andre avtalte timar går som normalt.

Publisert 29.06.2022
Illustrasjonsfoto

Vi søkjer etter fleire gode medarbeidarar til kommunen

  • Reinhaldar
  • Kjøkkensjef/forpleiingsleiar
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
  • Rettleiar ved NAV 
  • Aktivitetsleiar
Publisert 22.06.2022

NYE OPNINGSTIDER:

Måndag - Fredag

Kl. 9-11 og kl.13-14:30

Publisert 17.06.2022

Kommunar som opplever interesse- og arealbrukskonfliktar knytt til tette hjortebestander, kan søkje Miljødirektoratet om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2022/2023.

Publisert 14.06.2022
Illustrasjonsfoto

Sommaren er her, og du skal kanskje reise til eit land som krev koronasertifikat?

 

Publisert 09.06.2022

 

20. juni innfører Skyss nye bussprisar i Sogn og Fjordane, etter fylkestinget sitt vedtak i desember. Vestland fylke får dermed felles prisar og betalingsmåtar for buss.

Publisert 03.06.2022

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022. Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet.

 

Det er opna for søknader og søknadsfristen er 1.september.

 

Frivillige organisasjonar som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordninga. Frivillig innsats må være ein viktig del av verksemda for å søke. Alle mottakarar av momskompensasjon må vere registrert i Frivilligregisteret innan 1. september 2022. Dette gjeld også dei som søkjer via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.

 

Merk: Sentralledd har eigne fristar for rapportering frå underledda sine. Sjå den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærare informasjon.

 

Det kan søkast etter to modellar: Forenkla modell og dokumentert modell. Minstegrensa for å søke etter forenkla modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7000 kroner i faktiske meirverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikkje for underledd.

 

Her finn de meir informasjon om ordninga og søknadsskjema: Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift

Publisert 02.06.2022

 

Ein gledens dag i Askvoll! 


Gunn-Iren (t.h) skal igang med pårørandegruppe for rusavhengige for HAFS-regionen og ynskjer at gruppa skal bli ein del av Rusettervernet. Dette var gode nyheter og mykje etterlengta. Ruskoordinator i Askvoll (t.v), Sidsel Kongsvik, satte oss i kontakt med Gunn-Iren og skal også hjelpe til med litt praktisk.

Så no ynskjer både dei og vi, at alle kan framsnakke nyetableringa og ikkje minst vår nye kontaktperson for Askvoll og omegn. Vi er umåtleg stolt av å få desse to flotte damene med på laget! 

Er du ein pårørande som ynskjer ein likeperson å snakke med, om korleis ta tilbake eige liv, det å stå i utfordringar, skam og stigma? Eller har du som pårørande funne ein metode å handtere tilværelsen som du vil dele med andre?

Ta kontakt med Rusettervernet!

https://rusettervernet.no/

Publisert 27.05.2022