Nye Hyllestad skule

Lita oppdatering på arbeidet med nye Hyllestad skule.

Rein Sognefjord 12.09.2024 - Plastrydding av Sognefjorden

Rein Sognefjord er i regi av Framtidshavet som tidlegare har rydda Hardangerfjorden - no står Sognefjorden for tur. 

Kunst til legekontoret frå Hyllestad Barnehage

Tusen takk til borna frå Granat og Konglomerat i Hyllestad barnehage som har laga dette flotte kunstverket til Hyllestad legekontor.

Ferieavvikling helsestasjonen

Helsesjukepleiar i Hyllestad har ferie i vekene 29, 30 og 31.

Hyllestad gjestehamn klar til bruk

Hyllestad gjestehamn er no ferdigstilt og tilrettelagt med straum, vatn og belysning.

Hels på Linnéa, vår nye næring- og samfunnsutviklar!

Linnéa Holsen Meier er frå 17. juni tilsett som næring- og samfunnsutviklar i Hyllestad kommune.

Nytilsett einingsleiar for helse

Linda Dalsøren Meier, busett i Hyllestad, er tilsett som einingsleiar for helse og byrjar i stillinga den 1. oktober 2024.

Høyring og offentleg ettersyn - Kommunal planstrategi 2024-2027 og Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2025-2035

Utval for plan og samfunn har i møte 24.06.2024 fatta følgjande vedtak i sak 24/046: I medhald av plan- og bygningslova § 10-1 vedtek utval for Plan og samfunn at framlegg til kommunal planstrategi for Hyllestad kommune 2024-2027 vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. I medhald av plan- og bygningslova § 4-1 vedtek utval for Plan og samfunn at framlegg til planprogram til kommuneplanen sin samfunnsdel 2025-2035 vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn.    

Bilferie?

Pakketips frå Trygg Trafikk

Mobilt pass- og ID-kontor hausten 2024

Hyllestad får besøk av det mobile pass- og id- kontoret 19. og 20. september 2024.