Aktuelt
Publisert 19.09.2019

 

 

 

 

 

Publisert 16.09.2019

Kvernsteinsprisen skal delast ut ein gong om året til kandidatar som har utmerka seg innan nærings- og/eller kulturliv over tid. Prisen kan tildelast både einskildpersonar, lag/organisasjonar og verksemder, også til kandidatar som for tida ikkje har opphald i Hyllestad kommune.

 

Grunngjevne forslag vert å sende innan 10.oktober til: Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad eller postmottak@hyllestad.kommune.no

Ved vurdering av kandidatar skal det innanfor ein av kategoriane leggjast vekt på:

næringsliv:

Om kandidaten på ein spesiell måte har vore medå skapa eller skaffa nye og varige arbeidsplassar, eller har trygga og vidareutvikla allereie eksisterande næringsverksemd.

Kva kandidaten har å seie for lokalsamfunnet og næringslivet i kommunen.

Om kandidaten i eigenskap av verksemda si har teke del i å gje kommunen eit positivt omdøme.

Kandidaten si evne til kreativitet og/eller nyskaping.

kultur:

Lagsarbeid

Miljøskapande miljø elles

Instruksjonsarbeid

Vidareføring av kulturelle tradisjonar og kulturelle uttrykksformer

Lokalhistoriearbeid

Kunstnarleg verksemd

Arbeid blant born og unge

Å ha representert kommunen på ein framifrå måte gjennom kulturell verksemd

 

Tidlegare mottakarar av Kvernsteinsprisen: 

1996                Norvald Tveit                     

1997                Jofrid Høydal

1998                inga tildeling

1999                Knut Wolff AS; Leirvik eigedom as; Einar Wolff og Leirvik senter as

2000                Hans Berge

2001                Torgrim Eide

2002                Distub 2000

2003                Teatergruppa i Åfjorddalen UL

2004                Per Kurt Hatlem og Hyllestad biljardklubb

2005                Torbjørn Løland

2006                Harry Porten

2007                Marit Dale Hatlem og Oddvar J Hatlem

2008                Ingemar Nordstrand

2009                Håkon Haukøy       

2010                Eilev Strandos

2011                Anne Berit Garnes

2012                Finn Borgen Førsund

2013                Audun Oppedal

2014                Kjartan Hatløy

2015                Astrid Waage

2016                inga tildeling

2017                Kirsten Gravdal Ryland og Jostein Ryland

2018                Øen helselag og Judith Bjordal

 

Kulturpris – før 1996:

1993                Konstanse Risnes

1994                Per Bygnes

1995                Mathias Stigedal

 

 

Publisert 12.09.2019

Fylkesmannen i Vestland har gjeve skadefellingsløyve på ein ulv i Hyllestad, Fjaler og Høyanger kommune i perioden 12. september 2019 kl. 06.00 til og med 30. september 2019 kl. 20.00. Området er avgrensa av Dalsfjorden i nord, kommunegrensa mellom Fjaler og Gaular og E39 i aust og Sognefjorden i sør.

 

 

Publisert 12.09.2019

I Hyllestad var frammøteprosenten 67,3 %.  Til samanlikning var frammøteprosenten ved førre lokalval 60,2 %.
Av 1097 røysteføre ved valet i 2019 hadde 300 førehandsrøysta.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 14.08.2019

 

 

Det er endringar i bussrutene frå Hyllestad og Fjaler i samband med at Dale vidaregåande skule endrar sluttida.

 

 

Publisert 18.07.2019

 

Er du på utkikk etter draumetomta?  I så fall kan Hyllestad vere kommunen du leitar etter.


Kommunen har ledige og tilrettelagde tomter i tre kommunale byggefelt. Tomtene er svært attraktive, har flott utsikt, gode solforhold og har veg, vatn og avløp til tomtegrensa.

For dei som ynskjer større tomt enn dei som ligg i reguleringsplanen, er det mogeleg å kjøpe to tomter ved sidan av kvarandre og slå desse saman til ei større tomt. Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt på Sørbøvåg, Hyllestad og i Leirvik, og har storleik frå 1000 til 1300 m2. 

Publisert 05.06.2019
Publisert 23.05.2019