Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 
Aktuelt
Publisert 24.09.2021
Illustrasjonsfoto

Engasjer deg! 

 

Årets TV-aksjon på NRK går av stabelen søndag 24. oktober.

Publisert 24.09.2021

 

Publisert 22.09.2021

 

Kommunen avsluttar covid-19 vaksinering 1.dose i løpet av september.

Dei som  ikkje er vaksinerte, men ynsker vaksine må bestille time innan september 

 

Publisert 20.09.2021

Personar som tilhøyrer dei utvalgte gruppene med alvorlig nedsett immunforsvar, vert frå FHI anbefalt ei 3. vaksinedose.  Du kan no få time ved å  kontakte legekontoret. Det vil krevast dokumentasjon på tilhøyre til utvalgt gruppe.  

Publisert 15.09.2021

Regjeringa har beslutta å følgje FHI si tilråding om å tilby koronavaksine til ungdom i alderen 12-15 år.

Hyllestad kommune tilbyr Pfizer vaksine til denne aldersgruppa som er godkjend frå 12 år og oppover.  Tilbodet om vaksine gjeld årskull 2006, 2007 og 2008, samt alle frå årskull 2009 så snart dei har fylt 12 år. 


Vaksinasjonen består av  ein dose med Pfizer. For personar under 16 år er det føresette som tar helsemessige avgjerd, men barn og ungdom skal verte høyrd i avgjerda som gjeld deira helse. Det krevst samtykke frå begge føresette ved felles foreldreansvar. 

Barn og unge frå 12 år eller eldre med alvorleg underliggande sjukdom har lenge hatt tilbod om vaksine, og denne anbefalinga gjeld fortsatt frå FHI.
 

Publisert 11.09.2021

Alle koronatestar teke knytt til sjukeheimen er negative.

Sjukeheimen er opna igjen frå i dag 11.9.

Publisert 08.09.2021

Kjenner du nokon som fortener Kvernsteinsprisen? Send inn grunngjeve forslag innan 30.september til

Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad eller på epost: postmottak@hyllestad.kommune.no

 

Publisert 07.09.2021

Tilbod om vaksinering av barn og unge 12-15 år

Regjeringa har beslutta å følgje Folkehelseinstituttet si anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Hyllestad kommune vil sende ut invitasjon til denne aldersgruppa i løpet av september. Førebels er det ei dose som er tiltenkt denne aldersgruppa

Les meir her (PDF, 167 kB) og her (PDF, 185 kB)

Publisert 01.09.2021

Vi har fått melding om eitt nytt smittetilfelle i Hyllestad. Vedkomande er i isolasjon og aktuelle nærkontaktar er i karantene. Nærkontaktane vert testa i løpet av dagen.