OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Aktuelt

Gjermund Flage tilsett som kommunedirektør

Kommunestyret tilsette i dag Gjermund Flage som kommunedirektør i Hyllestad kommune

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) - søknadsfrist 1.4.2023

Hyllestad kommune har fått tildelt 140.000 kroner i SMIL-midlar for 2023, og fristen for å søkje om midlar er 1. april 2023.

Det mobile pass og ID-kontoret er tilbake i Hyllestad onsdag 29. mars.

 

Hyllestad på HVL si karrieremesse i Førde

Høgskulen på Vestlandet (HVL) arrangerte i dag karrieremesse for studentane. Hyllestad kommune var representert, mellom anna ved sjukepleiar Vivi-Ann Forthun.

Blå Kors feriar arrangerar gratis ferietilbod og aktivitetar for barnefamiliar frå heile landet.

Blå Kors feriar arrangerar gratis ferietilbod og aktivitetar for barnefamiliar frå heile landet, og har no ute fleire ulike sommarferiar som kan søkjast om på vår nettside.

Oppstart av planarbeid - Hovudplan vatn og avløp

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 varslar Hyllestad kommune planoppstart for hovudplan vatn og avløp. Forslag til planprogram leggast også ut på høyring og offentleg ettersyn i 6 veker, jf. plan- og bygningslova §§ 11-13 og 11-14.  

Fire søkjarar til kommunedirektørstillinga

 

Søk fritidsfondet om støtte til å delta i fritidsaktivitetar!

Hyllestad kommune sitt fritidsfond skal sikre at barn og unge får delta på ulike organiserte fritidsaktivitetar i kommunen vår.

Stenging av hovudinngang - Kommunehuset

Kommunen skal i gang med å rehabilitere austsida av kommunehuset, og hovudinngangen vil derfor vere stengt i denne perioden. Byggearbeidet er planlagt frå torsdag 02.02.23 til midten av mars. I denne perioden må inngang i 1. etasje (skilta til Hyllestad tannklinikk) nyttast.

Tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ein søknadsbasert ordning for tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Vi har no opna for ny søknadsrunde med 100 nye millionar som skal fordelast.

Til toppen