Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 
Aktuelt
Publisert 20.11.2020

Det blir ikkje selt nye treningsabonnement resten av 2020. Dette gjer vi for å unngå at kapasiteten ved senteret blir "sprengt".

Publisert 17.11.2020

 I samband med koronasituasjonen blir det mykje ekstra arbeid på alle, og spesielt på fastlegane.

Det er mykje dei må gjere i etterkant av eit utbrot. Dette fører dessverre til at fastlegane har færre timar å tilby, og at det blir ventetid.

Vi beklagar ulempa det medfører for brukarar av tenesta.  

Hyllestad legekontor.

Publisert 13.11.2020

  

 

 

 

 

 

 

 

Utvalet "Plan og samfunn" held møte torsdag 19.11.2020.

> Sakliste finn du her

Publisert 10.11.2020
Publisert 09.11.2020

  

Publisert 09.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frå 1. november 2020 overtar staten ved Skatteetaten for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har hatt tidlegare.

 

 

Publisert 09.11.2020

 12 nye positive prøvar ved Havyard

Publisert 07.11.2020

 Seks personar ved Havyard som satt i innreisekarantene har avlagt positiv prøve. Alle kom frå eit område med høg smitte.

Publisert 16.10.2020

Om du er mellom 16 og 22 år, kan du no få økonomisk stønad for å dekke heile eller deler av kostnadane med prevensjon.  

Publisert 15.10.2020

Det vert vaksinering mot influensa for innbyggjarar i risikogruppa, onsdag 21. oktober og onsdag 28. oktober. Ta kontakt på telefon 908 19 356 mellom klokka 08:30 - 13:30 for bestilling av time. Grunna koronasituasjonen MÅ ein tinge time på førehand. Elles etter avtale med legekontoret. Eigenandel kr. 50,- Kun kontant betaling.