Høyring - Ny lokal forskrift for spreiing av husdyrgjødsel

Landbruksforvaltninga i Askvoll, Fjaler og Hyllestad har utarbeidd likelydane forslag til ny lokal forskrift om spreiing av husdyrgjødsel i alle tre kommunane. Høyringsfrist er 1. april 2024.

Informasjonsskriv frå landbruksforvaltninga i Askvoll, Fjaler og Hyllestad

Aktuelle nyhende frå landbruksforvaltninga

Utskriving av eigedomsskatt 2024

Med bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2024, og med heimel i eigedomsskattelova § 15 og Hyllestad kommune sine eigedomsskattevedtekter § 6-3, leggast eigedomsskattelistene ut til offentleg ettersyn i tre veker, f.o.m. 23.02.2024.

Søk om barnehageplass

15. mars er fristen for å søkje om barnehageplass om du ønskjer plass til barnet ditt frå august.

Hyllestad Vekst held fram med bedriftsbesøk

Sidan sist har vi vore på fleire kjekke bedriftsbesøk i Hyllestad.

Ledige stillingar i Hyllestadskulen

Assisterande rektor Undervisningspersonale

Ledige stillingar i omsorgstenesta

Sommarjobb Helsefagarbeidar Sjukepleiar Reinhaldsleiar

Spørjetime i kommunestyret

Har du eit spørsmål til ordførar eller kommunestyret?

Korleis lukkast i sauehaldet

Møte om sauehald med fokus på å redusere tap og betre kvaliteten.

Nye Hyllestad Skule

Grunnarbeidet ved nye Hyllestad skule er i gang.