Aktuelt
Publisert 16.03.2018
personvernombod

For å møte nye krav innan personvern vert det lyst ut 100 % prosjektstilling i 2 år.

Søknadsfrist 10. april 2018.

 

Publisert 14.03.2018
Illustrasjonsfoto.

Kommunestyret vedtok 14.12.2018 kommunale avgifter og betalingssatsar for 2018.

 

 

 

Publisert 08.12.2016
hvp.jpg

Tilbod om gratis HPV-vaksine til unge kvinner i Hyllestad kommune født i 1991 og seinare. 

Publisert 26.02.2018
norva24vest


Om det ikkje let seg gjere, så meddel Norva24 miljøservice kva gards og bruksnummer det gjeld. Norva24 tar ein oppsamlingsrunde til våren.

Norva24  tel. 57874666  e-post: stryn@norva24.no 

Publisert 15.02.2018
Steinbrotet.png

UTVIDING AV STEINBROTET PÅ SOGNNES – HYLLESTAD KOMMUNE

Publisert 08.02.2018
breiband.jpg

Det skal byggast ut fiber i desse områda i 2018:

 

 

 

Vest (Hyllestad-Salbu-Sørbøvåg-Borsholm):

Oppstart i feltet:                April/Mai.

Ferdigstilling:                    1.august.

 

Sør-Aust (Lifjord-Atterås-Akse-Leirvik):

Oppstart i feltet:                Mai/Juni.

Ferdigstilling:                    15. oktober.

 

Utbyggar er Enivest, som for tida reiser rundt til potensielle kundar i områda for sal av abonnement.

Prosjektet i vest vert finansiert av kommunen, Enivest og frå innbyggjarbidrag. Prosjektet i sør-aust vert i tillegg finansiert av fylket og NKOM.

For kvar enkelt abonnent vert det fakturert eit innbyggjarbidrag på kr. 8.000,-, som kan delast opp i 4 avdrag hjå kommunen. I tillegg har Enivest eit etableringsgebyr for oppretting av abonnement på maksimalt kr. 5.990,-.

Fibernettet vil så langt råd er verte etablert på eksisterande stolpar/master frå Everk og Telenor.  Det vil i tillegg bli ein del graving og micro-trenching (skjering) der det ikkje er stolpar tilgjengeleg.  Grunneigarar og oppsittarar vert kontakta når entreprenøren nærmar seg for å avklare detaljar om framføringsveg. 

Kundar som har straumkabel til huset sitt i lufta, vil som regel også få fiberkabelen levert som luftstrekk.  For kundar som skal leverast via jordkabel må sjølv grave frå bustadhuset til tomtegrense eller til nærmaste stolpe.  Desse kundane vi få utlevert fiberrør for dette.  Orientering om dette vil entreprenør gje til den enkelte oppsittar.

Publisert 05.02.2018
Illustrasjonsfoto.

Hyllestad kommune har ny organisering av næringsfondet. Sjekk her for meir opplysningar. 

Publisert 24.01.2018
Dans Utan Grenser

Danseverkstaden startar no opp for våren18, med i alt 6 elevgrupper. Har du fått info om dette, er du påmeld og kan møte - ev hugs å melde frå om du ikkje vil vere med FØR det startar. Det siste gjer du på epost til rektor. Dei som var med i haust, treng ikkje søkje på ny no.

Søknadsskjemaet finn du her. 

Pris pr. halvår er no kr. 750,- Gruppene finn du under, og det er ledig plass på alle gruppene:

Publisert 15.01.2018
400px-Hyllestad_komm.svg.jpg

Hyllestad kommune kjem til å fakturera kommunale avgifter 4 gongar i år 2018 med forfall 20 april, 20 juni, 20 september og 20 desember. Dei vert sendt ut i slutten av månaden før forfall

 

Publisert 15.01.2018
SUM.png 

Minner om at det vert tøming av slamavskiljar i år 2018 for bustader og ein del fritidshus.

Tømingar skal varslast ved «lapp», e-post eller SMS frå slamtømar (Norva 24/Miljøservice  t. 57874666) minimum 14 dagar før tøming. Når du får tømevarsel må tanken klargjerast. Dersom slamentreprenøren ikkje får tømt grunna manglande tilkomst eller klargjering, vert tøming rekna som utført. Ny tilkjøring vert rekna som ekstratøming og er dyrt! Kommunane får opplysning frå SUM om feil på anlegga. Abonnenten er ansvarleg for retting.