Dale vidaregåande skule – Appell og fråsegn frå kommunane i HAFS

Vestland fylkeskommune skal behandle ei sak om skuletilbodet ved blant anna Dale vidaregåande skule i dag, torsdag 18.april.

Bli støttekontakt

Bli støttekontakt!

Høyring – forskrift om hovudmål i grunnskulen i Hyllestad

Ny opplæringslov trer i kraft 01.08.2024. Det er eit krav at det ligg føre ei lokal forskrift om kva hovudmål dei kommunale grunnskulane skal ha.

Samling i barnehagen – Ramadan og Eid

Barnehagen si samling i dag handlar om Ramdan og Eid/ Id. Id al – fitr, eller fastebrytingsfesten. Dette er ei religiøs feiring for muslimar for å markere at fasten/ ramadan er over

Hyllestad Vekst på Sognnes

Vi har vitja endå ei verksemd i Hyllestad, Maskinentreprenør Trond M. Sognnes. Verksemda held til med kontor og lager ved sjøkanten på Sognnes.

Aktiv på dagtid

Velkomen til trening i Hyllestadhallen!

Arbeidsmelding og oppdatering - Nye Hyllestad Skule

Vestbygg varslar at det vert mogeleg arbeid på byggeplassen søndag 17. 03. 24.

Ungdomsrådet har hatt sitt første møte i denne valbolken

Ungdomsrådet i Hyllestad hadde sitt første møte i denne valbolken 13. mars 2024.

Orientering frå Vestland fylkeskommune - Rysjedalsvika ferjekai

På grunn av skadar i betongdekket på Rysjedalsvika ferjekai der køyretøya køyrer i land ser vi oss nøydd til å sperra av delar av dekket fram til vi har ein løysing på plass.

Spørjetime i kommunestyret

Har du eit spørsmål til ordførar eller kommunestyret 21.03.2024 ?