Stenging av hovudinngang - Kommunehuset

Kommunen skal i gang med å rehabilitere austsida av kommunehuset, og hovudinngangen vil derfor vere stengt i denne perioden. Byggearbeidet er planlagt frå torsdag 02.02.23 til midten av mars. I denne perioden må inngang i 1. etasje (skilta til Hyllestad tannklinikk) nyttast.

Tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ein søknadsbasert ordning for tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Vi har no opna for ny søknadsrunde med 100 nye millionar som skal fordelast.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

Straumstøtte

Vi har no auka førespurnadar frå innbyggjarar i samband med dokumentasjon for straumstøtte. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du også treng matrikkel informasjon om din eigedom eller dine bygningar. 

Behandling av korona med tablettar

Har du høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan tablettar redusere risikoen.

Aktiv på dagtid

Velkomen til trening i Hyllestadhallen!

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024

Hyllestad sokn har ledig 50 % fast stilling som kyrkjeverje

Vil du bli kyrkjeverje i Hyllestad sokn? Dei har no ledig ei fast 50 % stilling som kyrkjeverje. Søknadsfrist 20.01.2023

Indrefjord gard fekk Kvernsteinsprisen 2022

Leiar i Kvernsteinsprisnemnda Jan Arvid Støyva (t.v.) og ordførar Kjell Eide (t.h.) delte i dag ut Kvernsteinsprisen 2022 til Indrefjord gard. Indrefjord gard er driven av ekteparet Ina og Ole Ivar Åm Sognnes, med på biletet er òg dei to døtrene deira Marie og Ingeborg.   Gratulerer så mykje med velfortent pris og heider til Indrefjord gard!

HAFS barnevernteneste søkjer besøksheimar, fritidskontaktar og tilsynsførarar

Kunne du tenkje deg å vere besøksheim, fritidskontakt eller tilsynsførar? Ta kontakt med HAFS barnevernsteneste for ein uforpliktande prat og meir informasjon.