Sida for deg som er tilsett i Hyllestad kommune

Sida inneheld lenker til ulike påloggingsløysingar som krev at du er tilsett i Hyllestad kommune og har brukarnamn og passord.

Tilgangar og snarvegar til program og system

> Webmail (for å lese e-posten din)

> Visma (eigenmelding, permisjonar og timelister)

> Tieto Lifecar Min ArbeidsPlan (for turnuspersonale) - (vakter, timelister og fråvære)

> Visma Expence reiserekning

> Webtilgang for tilsette med mobilt kontor (heimekontorløysing)

> Kvalitetshandboka

Kurs 

> Brannvernopplæring for tilsette i omsorgstenesta

> KS Læring