Reglement og skjema

Her finn du reglement og skjema som gjeld deg som tilsett i Hyllestad kommune.

Innlogging i Visma eller Tieto Lifecare (MAP)

For å sende eigenmelding ved eigen sjukdom, barns sjukdom, søkje om velferdspermisjon eller andre permisjonar under 14 dagar:

> Visma

> Tieto Lifecare (MAP) for turnuspersonale

Interne reglement og dokument

Personalreglement (PDF, 463 kB)

KS si personalhandbok, lover og reglar

Etisk reglement (PDF, 918 kB)

Lønspolitisk plan (DOCX, 963 kB)

Eigenerklæring om tuberkulose og MRSA-test (PDF, 545 kB)

Skjema

Søknad om lønsansiennitet

Varsel om avvikling av foreldrepermisjon (PDF, 36 kB)

Refusjon av utlegg (PDF, 321 kB)

Lover, forskrifter og avtalar

Arbeidsmiljølova

Ferielova

Folketrygdlova

Hovudtariffavtalen 2022

Hovudavtalen

Reiseregulativet

Følgje av pasient/brukar/elev