Nye Hyllestad Skule

Grunnarbeidet ved nye Hyllestad skule er i gang.

Korleis er kommunikasjonen din med helsestasjonen?

Vi ønsker å høyre korleis du som brukar våre tenester opplev kontakt og kommunikasjon med helsestasjon-, skulehelse- og jordmortenesta i dag.

Tilbod om sorggruppe

Til deg som har mista ein nærståande

Hyllestad Vekst på nye bedriftsbesøk

Før jul var vi så heldige at vi fekk kome på besøk til Hatleberg Bil og T. Stene, og rett over nyttår besøkte vi Bue Salmon og Eviny Solutions.

Nye Hyllestad skule

Arbeidet med bygginga av nye Hyllestad skule har starta.

Nye Hyllestad Skule

Nokre glimt frå arbeidet med nye Hyllestad skule.

Studiesenter Kysten

Heil- eller deltidsstudent? Sitt no ikkje heime – bli ein del av ditt lokale studentmiljø!  

Farevarsel for helga

                    NVE varslar om auka fare for snøskred, flaum og jord-, sørpe- og flaumskred på Vestlandet, som følgje av store nedbørsmengder frå fredag kveld til laurdag ettermiddag. Hyllestad kommune ligg i gult nivå for flaumfare og jord-, sørpe- og flaumskredfare. Vi oppmodar alle til å sjå til private stikkrenner, for å unngå skade på vegar og bygningar. Ved skade på kommunale vegar: Teknisk vakt (helg): tlf 90147910

Store nyheiter for kulturskulen!

I dag fekk vi nyheita om at alle kommunestyra i Hyllestad, Askvoll og Fjaler har vedteke samanslåing av kulturskulen. 

Støyande arbeid

Det vert utført støyande arbeid på Hyllestad i samband med rivingsarbeid ved Hyllestad skule, lørdag 16. og søndag 17. desember.