Jodtabelettar

Ved atomhendingar er det særskild viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammande tek jodtabelettar.  Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit (DSA) tilrår deg å ha jodtabelettar heime.