Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

 

 
Aktuelt
Publisert 19.05.2017

Kommunen inviterer til dialogmøte med leverandørar i høve til bygging av fleirbrukshall 2.juni 2017 kl.11:00 på kommunhuset i kommunestyresalen.

Publisert 15.05.2017

1. Gøyme nøkkel på ein stad og gje feiiaren beskjed.

2. Ha avtale med ein nabo som er fastbuande

3. I eit hyttefelt, ha ein kontaktperson som har tilgang til dei andre.

4. Er det elektronisk lås, send ein kode til feiaren.

Publisert 07.04.2017

Hyllestad kommune kan vere behjelpeleg med å tilrettelegge for bustadtomt eller formidle ledige husvære.

Publisert 05.04.2017

 

 

 

Publisert 21.03.2017

Faktura på kommunale avgifter er på veg, forfall er 15.04.2017. I år vert dei fakturert i 4.terminar. Kommunen har innført fakturagebyr på kundar med papirfaktura. Dersom du opprettar avtalegiro, elfaktura eller du kan få faktura på epost, unngår du fakturagebyr ved neste fakturering. Efaktura og avtalegiro opprettar du sjølv i nettbanken din. Efakturareferanse er 00 + kundenummer.

Hyllestad kommune har fått nytt bankkontonummer : 3705 31 50994 

Publisert 24.02.2017

 

Publisert 20.02.2017

Hyllestad kommune, Hyllestad Grendalag og Kvernsteinsparken inviterar til møte og idédugnad om Hyllestad sentrum søndag 12. mars 2017 kl. 15.00 - 17.30 Stad: Fleirbrukshuset, Hyllestad.

 
Publisert 13.02.2017

 

 

 

 

Prosedyre:

  1. Ringa vegtrafikksentralen VTS på tlf: 175
  2. Oppgi namn / telefonnummer
  3. Angi kva veg du befinner deg på med område/kommune, vegnummer (viss du kjenner dette) og/eller stadnamn/strekning
  4. Forklar kva som er oppdraget - type hending, mengd, om det vert sett på som nødvending med maskinell bistand osv.
  5. Viss du er usikker på om du kan køyre vidare - be om råd ifrå trafikkoperatøren
  6. Viss du kan fjerne hindringa sjølv (mindre stein) kan du gjerne ta bilete først. Bilete/meldingar kan sendast Statens vegvesen på e-post til firmapost-midt@vegvesen.no

Kva skjer med meldinga di?

Dersom hendinga medførar stengt eller evt. delvis stengt veg, legger VTS straks ut melding om dette i aktuelle media samt varslar politiet. VTS varslar driftsentrepenøren for området om innkommen melding. Entrepenøren rykker ut med ressursar (mannskap/maskinar) ut ifrå skildra hending og omfang. Det foretas rydding og sikring etter vurdering på staden. Hendinga registrerast og dokumenterast i eige skjema som sendast til Statens vegvesen.

Innregistrerte hendingar dannar grunnlag for statistikk som visar kva hendingar som er skjedd, kor ofte osv. Dette dannar igjen grunnlag for vurdering av tiltaksbehov utover dei strakstiltak som utførast.

Publisert 08.02.2017

I dag har ordførarane i Fjaler og Hyllestad kommune skreve under ny avtale om felles kulturskule. Avtalen er til erstatning for gjeldande avtale.

 

Publisert 22.09.2016

 

Hyllestad folkebibliotek er mellom dei 12 biblioteka i Sogn og Fjordane som saman med fylkesbiblioteket har inngått avtale om abonnement på Pressreader, ei digital avisteneste som gir tilgang til over 5000 aviser og tidsskrift frå heile verda, på over 60 språk.
 

Ein kan lese avis/tidsskrift på pc'ar i biblioteket, eller ein kan laste ned via ein app til smarttelefon eller nettbrett. Lastar ein ned appen får ein online tilgang utanfor biblioteket i 72 timer.

Les meir om korleis du kan bruke tenesta på http://blog.pressreader.com/businessblog/use-pressreader/. Avisene og tidsskrifta finn de på http://www.pressreader.com.

Ordninga er eit spleiselag mellom fylkesbiblioteket og dei deltakande biblioteka.

Avtalen gjeld i første omgang t.o.m 30.04.2017.

Eiga brosjyre om tilbodet får du på biblioteket.

Velkommen innom!