Aktuelt
Publisert 09.10.2015

Kommunestyret har 17 representantar.

6 representantar frå Arbeiderparitet

6 representantar frå Senterpartiet

4 representantar frå Høgre

1 representant frå Kristeleg Folkeparti

 

Senterpartiet har ordføraren i perioden, Høgre har varaordføraren.

Publisert 09.10.2015

Kommunstyret valde i møte 2.10.2015 nytt formannskap, ordførar og varaordførar for perioden 2015 - 2019. 

Publisert 16.09.2015

Valresultatet er klart, opptellinga syner at Hyllestad kommunestyre fekk slik samansetting for komande periode: 

Publisert 01.09.2015

Publisert 27.08.2015

Frå 1. september har legevakta same telefonnummer i heile Noreg; 116117

116117 vert uttalt hundreogseksten-hundreogsytten

 

Frå 1. september vil du komme til legevakta der du oppheld deg uansett kvar du ringer frå i landet.  Nummeret vil fungere både frå fasttelefon og mobil, og er gratis. 

Publisert 18.08.2015

 I kommunen vår er vi opptekne av å ta vare på alle. Derfor er kommunen i desse dagar med på eit viktig samarbeid med fokus på alkohol og psykisk helse.

Publisert 02.06.2015

Meir informasjon kjem.

 

Her vil vi legge ut ledige bustader og tomtar m.v. 

Publisert 24.04.2015

 

 

 

Valstyret hadde møte 21. mai, og har godkjent vallister for 4 parti til kommunestyrevalet.

Publisert 05.03.2015