Visste du at Hyllestad kommune har eige fritidsfond?

Hyllestad kommune sitt fritidsfond skal sikre at barn og unge får delta på ulike organiserte fritidsaktivitetar i kommunen vår!

 

Fritidsfondet er oppretta for å sikre at barn og unge frå familiar med svak økonomi kan søkje om stønad til organiserte fritidsaktivitetar.  Det er ei tillitsbasert ordning utan krav til dokumentasjon av din økonomiske situasjon.

Her kan du lese meir om fritidsfondet, og søke om stønad.