Asfaltering

Det vert gjennomført asfaltering på kommunale vegar i veke 46. 

Asfalt Vest AS er tildelt oppdraget med å asfaltere Lekvavegen, Sognesjøvegen og nytt fortau til Hyllestad barnehage og Myklebustneset.

Lekvavegen:

Lekvavegen blei sporfylt i 2022 i samband med tømmeruttak. Resten av vegen vert no reasfaltert.

 

Sognesjøvegen:

Vegen har fått store skader som følgje av asfalttransport frå Listraumen, og det vil bli reasfaltert ei strekning på ca 430 m ved Nesje.

 

Fortau - Hyllestad barnehage:

Utlegging av nytt asfaltdekke på nyleg opparbeidd fortau til Hyllestad barnehage og Myklebustneset.

 

Det vil bli sendt ut varsling på SMS til alle berørte partar dagen før asfaltering.

 

Fortau - Hyllestad barnehage

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekvavegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sognesjøvegen