Nye Hyllestad Skule

Arbeidet med nye Hyllestad skule er godt i gang!

Byggearbeidet er i gang og vi vil prøve å komme med litt oppdateringar undervegs i byggerabeidet.

Det er Vestbygg som har fått byggoppdraget med “Nye Hyllestad skule”, og sidan bygge- og rivearbeidet pågår i skuletida, har dei har sett opp byggegjerde ved skulen for å kunne køyre til- og frå på ein sikker måte i byggeperioden. 

(Foto: Kristin Eimind)

Inne i skulebygget held underleverandør Hyllestad Bygg på å sette opp ein midlertidig yttervegg i vestibylen, slik at elevar og personale er skjerma frå bygg- og rivingsabeid i byggeperioden. 

Byggeperioden skal pågå fram til 15.12.2024, og i prosjekteringsmøte komande onsdag vil ein mellom anna ha ein gjennomgang på kva som kan fjernast av bærande konstruksjonar. 

(Foto: Kristin Eimind)

Dette vert veldig bra!