Kunngjering og høyringar

Her vil de finne plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Hyllestad kommune. 

Høyringsfristar går fram av dei ulike dokumenta.  Dei fleste høyringane vil som utgangspunkt ligge ute til oreintering i omlag tre veker etter høyringsfristen, enkelt vil ha lenger høyringafrist.

Dei nyaste høyringane ligg øverst.

Artikkelliste