OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kunngjering og høyringar

Her vil de finne plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Hyllestad kommune. 

Høyringsfristar går fram av dei ulike dokumenta.  Dei fleste høyringane vil som utgangspunkt ligge ute til oreintering i omlag tre veker etter høyringsfristen, enkelt vil ha lenger høyringafrist.

Dei nyaste høyringane ligg øverst.

13. januar 2022 varsla Stracon AS, på vegne av Åfjorden båtlag, oppstart av planarbeid for ny småbåthamn. Hyllestad kommunestyre gjorde i sak 22/050, den 16.06.2022, vedtak om at kommunen skulle gjennomføre planarbeidet og køyre ein ny planprosess, uavhengig av tidlegare prosessar.

Til toppen