OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Startlån og tilskot til bustad

Bustadtilskot kan bli gitt til privatperson som ønskjer å busetje seg i Hyllestad kommune, og som byggjer eller kjøper heilårsbustad. Tilskotet er på 10 % av kjøpesum, inntil kr 250 000.- og gjeld for nye tilflyttarar og for førstegongsetablerarar i Hyllestad kommune.

Intensjonen med ordninga er å motvirke fråflytting og stimulere for tilflytting.  Ordninga rettar seg mot førstegangsetablerarar.

Dersom du ikkje får lån i private bankar, kan startlån frå Husbanken vere ei aktuell låneordning for deg til å skaffe ein nøktern bustad, eller bli buande i ein slik bustad.  Långjevar vil vere Hyllestad kommune.

Til toppen