Høyring – forskrift om skulereglar for grunnskulen i Hyllestad

Ny opplæringslov trer i kraft 1.august 2024. I den nye opplæringslova er det krav om fleire lokale forskrifter enn i dagens lov.

Her kan du lese utkast til høyring. (PDF, 238 kB)

Høyringssvar sendast til.

Hyllestad kommune

Lifjordvegen 7

6957 Hyllestad

 

Eller på e-post til postmottak@hyllestad.kommune.no

Høyringsfrist 3. juni 2024.

 

Spørsmål kring utkast rettast til:

Kommunalsjef for kultur og oppvekst, Hildegunn Hatlem:

E-post: hildegunn.hatlem@hyllestad.kommune.no

Telefon: 577 89 503

 

Rektor ved Hyllestad skule, Kristin Eimind:

E-post: kristin.eimind@hyllestad.kommune.no

Telefon: 577 89 553

Hildegunn Hatlem
Kommunalsjef
Oppvekst, kultur og idrett
E-post
Telefon 57 78 95 03
Mobil 95 88 99 97