Høyring – forskrift om permisjon frå opplæringa i grunnskulen i Hyllestad

Ny opplæringslov trer i kraft 1.august 2024. I den nye opplæringslova er det krav om fleire lokale forskrifter enn i dagens lov.

Utkast til høyringa kan du lese her. (DOCX, 49 kB)

 

Høyringssvar sendast til:

Hyllestad kommune

Lifjordvegen 7

6957 Hyllestad

 

Eller på e-post til postmottak@hyllestad.kommune.no

 

Høyringsfrist 3. juni 2024.

 

Spørsmål kring utkast rettast til kommunalsjef for kultur og oppvekst, Hildegunn Hatlem.

Hildegunn Hatlem
Kommunalsjef
Oppvekst, kultur og idrett
E-post
Telefon 57 78 95 03
Mobil 95 88 99 97