Høyring – forskrift om hovudmål i grunnskulen i Hyllestad

Ny opplæringslov trer i kraft 01.08.2024. Det er eit krav at det ligg føre ei lokal forskrift om kva hovudmål dei kommunale grunnskulane skal ha.

Utkast til forskrift om hovudmål i grunnskulen i Hyllestad (PDF, 191 kB)

Høyringssvar kan sendast til postmottak@hyllestad.kommune.no

Eller Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad

Ved spørsmål ta kontakt med kommunalsjef oppvekst, kultur og idrett, Hildegunn Hatlem, på telefon 577 89 503

Høyringsfrist: 25.mai 2024