Styre, råd og utval i Hyllestad kommune

Kjell Eide
Ordførar
E-post
Telefon 57 78 95 05
Mobil 99 27 19 00