Ordførar og kommunestyre

Ordførar

Kjell Eide (AP) er valt til ordførar for perioden 2019 - 2023.  Geir Helge Nordstrand (H) er varaordførar.

Ordførar leiar møta i kommunestyret og formannskapet, og er kommunen sin rettslege representant der slikt mynde ikkje er tillagt andre.

Kommunestyret

Kommunestyret har 17 representantar,  I perioden 2019 - 2023 er det fire politiske parti som er representert i Hyllestad kommunestyre.  

Kommunestyret 2019 - 2023
Parti Tal representantar Gruppeleiar
Arbeiderpartiet 6
Senterpartiet 7
Høgre 3
Kristeleg folkeparti 1
Kjell Eide
Ordførar
E-post
Telefon 99 27 19 00
Mobil 99 27 19 00