Hyllestad kommune si tilgjengelgheitserklæring

Gjennom tilgjengelegheitserklæringa erklærer vi i kva grad Hyllestad kommune si heimeside støttar krav til universell utforming i IKT.

Målet vårt er at innhaldet på Hyllestad kommune si heimeside skal vere mogleg å bruke og forstå av alle. Vi jobbar kontinuerleg med universell utforming,  klart språk og forbetring av sidene våre.

Hyllestad kommune si tilgjengelegheitserklæring

Her kan du lese Hyllestad kommune sin testrapport per 1.12.2022. (PDF, 3 MB)

Gje oss gjerne tilbakemelding

Opplever du som brukar av heimesida vår at innhaldet ikkje fungerer som det skal eller at språket er vanskelig å forstå? Vi er takknemlege for tilbakemeldingar. på det.

 

Korleis gje oss tilbakemelding?

Det er fleire måtar du kan gje oss tilbakemelding på:

  • Under kvar artikkel spør vi deg om du finn det du leitar etter. Ved å trykke på knappane "Ja" eller "Nei"  kan du her legge inn kommentarar og forslag til forbetringar.
  • Send tilbakemelding via e-post.

Regelverk og krav for universell utforming av IKT

Elin Garnes Solås
Kommunalsjef /HR-leiar
Sentraladministrasjonen
E-post
Telefon 57 78 95 04
Mobil 90 50 79 08