Spørjetime i kommunestyret

Har du eit spørsmål til ordførar eller kommunestyret?

Spørsmålstegn - Klikk for stort bilete

Kven kan stille spørsmål i spørjetimen, og kva kan du spørje om?

Alle som er busett i Hyllestad kan stille offentlege spørsmål til kommunestyret. Spørsmål til spørjetimen må berre gjelde kommunale tilhøve og vere av allmenn interesse for kommunen sine innbyggjarar.

Les meir om spørjetime i kommunestyret her.