Avfall og renovasjon

Sunnfjord Miljøverk IKS har ansvar for slamtømming, bosstømming og gjenvinningsstasjonar.

Meir informasjon frå Sunnfjord Miljøverk IKS finn du på deira heimeside:

Sunnfjord Miljøverk IKS

Renovasjonskalender 2024

Tømmekalender for 2024