Kommunale utleigebustader

Du kan søkje om å få leige kommunal bustad.  

Kven kan få tilbodet?

Føremålet med kommunale bustader er å hjelpe med å kunne busette seg i eigen bustad.

Alle kan søkje om å få leige bustad.  Nokre av bueiningane er behovsprøvd, og vil kun tildelast til vanskelegstilte på bustadmarknaden.

Prioriteringsliste for tildeling:

  • Vanskelegstilte på bustadmarknaden (Husbanken sin definisjon på vanskeligstilte er personar og familiar som ikkje har moglegheit til å skaffe seg eller oppretthalde eit tilfredsstillande buforhold på eiga hand).
  • Flyktningar
  • Kommmunalt tilsette
  • Andre

Slik søkjer du 

Du loggar inn via ID-porten.  Har du ikkje elektronisk ID, ta direkte kontakt med kommunen.

Send inn søknad om kommunal bustad

Kor lang tid tek det å behandle søknaden?

Tildeling vil skje etter kvart som søknader kjem inn.  Har vi ledige bustader er sakshandsamingstida kort.

Kommunale bustader og husleigepris

Kommunale bustader
Bueining Stad Husleige per månad Behovsprøvd
Nedre Heggebøen 30 Leirvik 5.070 Nei
Nedre Heggebøen 32 Leirvik 5.070 Nei
Nedre Heggebøen 34 Leirvik 5.070 Nei
Nedre Heggebøen 36 Leirvik 5.070 Nei
Nedre Heggebøen 2A Leirvik 7.650 Ja
Nedre Heggebøen 2B Leirvik 7.650 Ja
Nedre Heggebøen 4A Leirvik 7.650 Ja
Nedre Heggebøen 4B Leirvik 7.650 Ja
Nedre Heggebøen 10 Leirvik 9.180 Ja
Nedre Heggebøen 12 Leirvik 9.180 Ja
Myklebustlia 7A Hyllestad 5.785 Nei
Myklebustlia 7B Hyllestad 5.785 Nei
Myklebustlia 9A Hyllestad 5.785 Nei
Myklebustlia 9B Hyllestad 5.785 Nei
Myklebustlia 12 Hyllestad 8.150 Ja
Myklebustlia 14 Hyllestad 8.150 Ja
Myklebustlia 20 Hyllestad 9.180 Ja
Ytre Bøvegen 25 Leirvik 5.070 Nei
Ytre Bøvegen 29 Leirvik 6.130 Nei
Leirvik 125 A Leirvik 5.785 Nei
Leirvik 125 B Leirvik 5.785 Nei
Leirvik 125 C Leirvik 5.785 Nei
Elin Garnes Solås
Leiar sentraladministrasjonen
E-post
Telefon 57 78 95 04
Mobil 90 50 79 08