Legetenesta

Hyllestad legekontor held til i 1. etasje på kommunehuset på Hyllestad, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad.

Opningstida til legekontoret er kvardagar 9 - 15.

Kven kontaktar du når du treng lege?

Måndag til fredag 09.00 - 10.30 og 12.30 - 13.30 kan du ta kontakt med legekontoret på telefon 57789520.  Er det aktutt trong for lege utanom innringingstida - ring 116117.

Kveld, natt og helg må du kontakte legevakta på telefon 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente.

Ved akutt/øyeblikkeleg hjelp ring 113 (naudnummer) om skaden eller sjukdomen er alvorleg.

Timebestilling på nett og fornying av reseptar

Du kan bestille time på nettet, føl ei av lenkene under eller last ned PasientSky-appen.

> > Helsenorge.no - bestille time mm
> > PasientSky

Ved enkelte undersøkingar, som for eksempel førarkortattest, fjerning av føflekkar, celleprøve og gynekologiske undersøkingar treng legen meir tid, så då må ein bestille to påfølgande legetimar.

Hugs å bestille fornying av reseptar i god tid før du går tom!

Prisar

Du må betale eigeandel for dei fleste konsultasjonane ved legekontoret.  Når du når eigenandelstaket får du automatisk tilsendt frikort.

Hyllestad legekontor føl eigenandelar fastsett av Helsedirektoratet.
Du finn meir informasjon om eigenandelar på nettsida til Helsenorge

Legar

Hyllestad kommune har per i dag to legar knytt til kontoret:

Anette Ester, 400 pasientar på lista, ho er òg tilsynslege ved sjukeheimen.
Vikarliste, 1350 pasientar, vedkomande er òg helsestasjonslege.

Fastlege/byte fastlege

Alle innbyggjarar skal ha fått tildelt fastlege.  Om du ønskjer å byte fastlege gjer du dette via helsenorge sine nettsider.
Logg inn på helsenorge.no for  byte fastlege

Frå 1.1.2024 har kommune to fastlegeheimlar:

  • Kommunelege Anette Ester 
  • Liste utan fastlege, Daniel Sollerkvist er vikar heile 2024

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege har ei rådgjevande og administrativ rolle innan helse- og omsogstenestene.

Øystein Furnes er kommuneoverlege i Hyllestad.  Dette er eit samarbeid mellom kommunane Sunnfjord, Fjaler og Hyllestad.  

I tillegg kjøper vi tenester frå Folkehelseavdelinga i Kinn i tema som miljøretta helsevern, folkehelse og smittevern.

Meir informasjon finn du på Folkehelseavdelinga sine nettsider

Legevakta i Førde

Telefon 116117
Hyllestad kommune er knytt til Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt som er lokalisert til Førde.

Her finn ein legevakt, legevaktsentral, KAD-eining og overgrepsmottak.

Hyllestad legekontor
Telefontid 9-10.30 og 12.30 - 13.30
Telefon 57 78 95 20