Koordinering av helse- og omsorgstenester

Individuell plan, koordintator/barnekoordinator og koordinerande eining.

Har du eller barnet ditt behov for langvarige og koordinerte velferdstenester, har du rett på individuell plan og koordinator/barnekoordinator.

Søknadsskjema til helse- og omsorgstenester

Dersom du ikkje kan sende inn søknad digitalt, kan du laste ned papirskjema (PDF, 154 kB) og sende inn til:

Hyllestad kommune
Lifjordvegen 7

6957 Hyllestad