Hyllestad fysio- og manuellterapi.

Hyllestad fysio- og manuellterapi held til i underetasjen på kommunehuset. Der er manuellterapeut/fysioterapeut Ann Therece Nord og fysioterapeut Kari Einen samlokalisert i lyse og trivelege lokalar. Begge har driftsavtale med kommunen. 

Kva kan du få hjelp til

Hyllestad fysio- og manuellterapi yter behandling og opptrening. Du treng ikkje rekvisisjon frå fastlege eller spesialist. Dei prøver å ha kort ventetid og har eit godt samarbeid den øvrige helsetenesta og andre instansar i kommunen og utanfor kommunen.

Dei kan hjelpe deg med det aller meste innan muskel og skjelettlidingar, som nakke-, rygg- og bekkenplager, skulder-alboge og hand problem, hofte-, kne- og fotlidelsar, samt opptrening etter skader, mm. Ann Therece kan i tillegg henvise til billeddiagnostikk og spesialist, samt sjukemelde i inntil 12 veker.

Eigenandel etter offentlige takstar.

 

Du finn meir informasjon om eigenandelar på nettsida til Helsenorge.

Kari Einen
Fysioterapeut
Helse og familie
E-post
Telefon 57 78 95 14
Mobil 99 52 15 28
Ann Therece Nord
Manuellterapeut
Helse og familie
E-post
Telefon 57 78 95 47
Mobil 97 53 46 90