Her ser du eit oversyn over alle partia i kommunen. Du kan få ei liste over alle representantane for eit einskild parti ved å klikke på partinamnet.
 
Clear
     
 

Kontaktinformasjon om tenesta

Hyllestad kommune , Sentraladministrasjonen
Hyllestad
6957 Hyllestad
Telefon: 57789504