Vakttelefonar

Hyllestad kommune sitt telefonnummer er 577 89 500.
Sentralbordet er ope 09.00 - 15.00 på kvardagar.

Naudnummer

Naudnummer
Naudnummer Ring
Brann 110
Politi 112
Ambulanse/akutt 113

Legehjelp

Legekontoret - telefon 577 89 520
Telefontid 09.00 - 10.30 og 12.30 - 13.30 kvardagar

Legevakt   116117  (heile døgnet)

Legevaktsentralen i Førde - 57 83 23 00
Dette nummeret kan brukast om du ønskjer å nå legevaktsentralen, men sjølv er ein annan stad i landet.  Dette kan til dømes vere om du ringer for eit sjukt familiemedlem.

Sjukeheim og heimeteneste

Telefon 577 89 600

Hyllestad skule

Telefon 577 89 550

Hyllestad barnehage

Telefon 577 89 555

Vakttelefonar utanom vanleg opningstid

Vakttelefonar
Type vakt Dagtid Helg
Teknisk vakt dagtid 7.30 - 15 91 35 61 49
Teknisk vakt utanom dagtid 90 07 63 20 90 14 79 10
Tannlege 57 78 86 22
Barnevernsvakt 47 45 72 72 47 45 72 72
Veterinær vakttelefon 57 78 95 57 57 78 95 57
Veterinær Gro Bruteig 91 31 41 16
Veterinær Nora Groschke 95 00 93 32
Veterinær Neringa Pabreziene 41 58 89 30