Prisar og faktura frå Hyllestad kommune

Sjå fakturaene dine frå Hyllestad kommune

Logg inn med ID-porten for å få oversikt over fakturaer du har fått frå Hyllestad kommune
 

Forfallsdato på fakturaer

Kommunale eigedomsgebyr og eigedomsskatt vert fakturert fire gangar i året, mars, juni, september og desember, med forfall den 20.
Barnehage og sfo vert fakturert kvar månad, med forfall den 20.
Helse- og omsorgstenester vert fakturert kvar månad, med forfall den 20.
Kulturskuletenester vert fakturert to gangar per år, i juni og desember, med forfall den 20.

eFaktura

Hyllestad kommune tilbyr å betale fakturaene med eFaktura.

Du kan bruke tilsendt faktura og opprette eFaktura i nettbanken.  Fakturaen vert registrert med eFakturareferanse.  eFakturareferansen er dei åtte første siffera i KID-nummeret på fakturaen.

Du kan sjølv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner ein faktura med kun eit klikk.  I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte fakturaer, uansett kor i verda du befinn deg.

Du kan registrere dine fakturaer som eFaktura her

AvtaleGiro

Hyllestad kommune tilbyr Avtalegiro, og du kan kombinere eFaktura og AvtaleGiro for betaling av fakturaer.

Fakturaen vert då trekt frå kontoen din automatisk på forfallsdato.

Treng du betalingsutsetting eller dele opp fakturaene dine?

Du kan søkje om betalingsutsetting for ein faktura.  Ver merksam på at forseinkingsrenter vil gjelde frå opprinneleg forfallsdato.  Du loggar på søknadsportalen med BankID eller ta kontakt med økonomiavdelinga om dette er aktuelt.

Betalingssatsar på kommunale tenester

> Fullstendig prisliste 2024

Utdrag frå prislista:

Kommunale avgifter og betalingssatsar 2024
Utdrag av prislista: Pris per månad
Barnehageplass, 100 % 3 000
Barnehageplass, 60 % 1 800
SFO, heil plass 2.440
SFO, halv plass 1.940
Husleige Ytre Bøvegen 29 6 600
Husleige Ytre Bøvegen 25 5 500
Husleige Nedre Heggebøen 30, 32, 34 og 36 5 450
Husleige Myklebustlia 20 10 900
Husleige Myklebustlia 12 og 14 8 750
Husleige Myklebustlia 7 og 9 6 200
Husleige Nedre Heggebøen 2 og 4 8 200
Husleige Nedre Heggebøen 10 og 12 9 850
Husleige Soltun, Sørbøvåg (inkl straum) 10 700
Husleige Bøkly, Sørbøvåg 6 250
Husleige Bøkly 2-roms, Sørbøvåg 6 450
Sørvisbustad, 3-roms 9 500
Sørvisbustad, 2-roms 8 800
Sørbøtunet 10 700
Tryggleiksalarm 300 per månad
Middag + levering 110 + 40
Aktiv på dagtid 45 per gong
Dagsenter 40 per dag
Tilknytingsavgift vatn (eingangsavgift) 10.000
Tilknytingsavgift kloakk (eingangsavgift) 10.000
Abonnementsgebyr vatn privat 5 888 per år
Forbruksgebyr vatn privat 35,78 (kr/m3)
Abonnementsgebyr kloakk 1 115 per år
Forbruksgebyr kloakk 13,97 (kr/m3)
Feie- og brannsynsgebyr 529 per år
Feie- og brannsynsgebyr fritidsbustad 185 per år
Fellingsavgift hjort, dyr eldre enn eitt år 300
Fellingsavgift hjort, kalv 100
Alle prisar er oppgitt utan m.v.a.
Elin Garnes Solås
Kommunalsjef /HR-leiar
Sentraladministrasjonen
E-post
Telefon 57 78 95 04
Mobil 90 50 79 08
Kaja Bruaas
Økonomisjef
E-post
Telefon 57 78 95 11