Varsel til innbyggjarane

Når viktig informasjon må ut raskt, vil kommunen sende deg eit varsel på telefon. Varsling skjer ved at det blir sendt ut ein SMS til mobiltelefonar, og ei talemelding til dei som kun er registrert med fasttelefon. 

Hyllestad kommune nyttar Varsling24 for å varsle innbyggjarane.

Bli varsla!

Sjekk om kontaktinformasjonen din er korrekt, eller legg til eit tilleggsnummer.

Sjekk opplysningane dine og utfør endringar på varslemeg.no

Adressebasert varsling kan til dømes skje

  • ved evakuering
  • når du må koke drikkevatnet
  • ved vassbrot

Har du ikkje blitt varsla?

  • Er du folkeregistrert på di adresse?
  • Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?

Kva kan du gjere?