Krise- og beredskapseliinga

Den kommunale beredskapsleiinga har ansvar for å koordinere Hyllestad kommune sine ressursar i samband med større ulykker, naturkatastrofar, svikt i viktige samfunnsfunksjonar med vidare.

Beredskapsleiinga vert kalla saman dersom det oppstår hendingar eller situasjonar som den ordinære redningstenesta (brann- og redningstenesta, ambulanse og politi) treng hjelp til å handtere.

Kommunen si kriseleiing

Ordførar Kjell Eide
Kommunedirektør Gjermund Flage (leiar)
Kommunalsjef sentraladministrasjonen Elin Garnes Solås
Kommunalsjef oppvekst, kultur og idrett Hildegunn Hatlem
Kommunalsjef helse og omsorg Rolf Horne
Kommunalsjef  samfunnsutvikling og teknisk drift Gaute Lundeland

Andre aktørar vert kalla inn etter behov, dette kan vere både interne personar og eksterne resurssar som politi, Sivilforsvaret, Røde Kors Hjelpekorps med vidare.

Elin Garnes Solås
Kommunalsjef /HR-leiar
Sentraladministrasjonen
E-post
Telefon 57 78 95 04
Mobil 90 50 79 08
Hildegunn Hatlem
Kommunalsjef
Oppvekst, kultur og idrett
E-post
Telefon 57 78 95 03
Mobil 95 88 99 97
Rolf Horne
Kommunalsjef
Helse og omsorg
E-post
Telefon 57 78 95 15
Mobil 46 93 74 12
Gaute Lundeland
Kommunalsjef
Samfunnsutvikling og teknisk drift
E-post
Telefon 57 78 95 29
Gjermund Flage
Kommunedirektør
E-post
Telefon 57 78 95 46
Mobil 93 21 87 80
Kjell Eide
Ordførar
E-post
Telefon 57 78 95 05
Mobil 99 27 19 00