Atomhending

Ved ei atomhending eller atomulykke vil myndigheitene gje råd om kva du skal gjere.

Kva kan du gjere sjølv for å beskytte deg ved ei atomulykke?

  • Hald deg innandørs
  • Ta jodtabelettar berre dersom myndigheitene gjer råd om det
  • Dusj - om du har fått radioaktiv forureining på deg
  • Føl kosthaldsråda
  • Respekter myndigheitene sine bestemmingar om avsperringar, reinsing eller evakuering

Les meir om råd og informasjon på sidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit

Jodtabelettar

Hyllestad kommune har eit lager med jodtabelettar for barn og unge under 18 år, gravide og ammande.  Desse vert delt ut til målgruppene dersom myndigheitene gjer råd om det.

Meir informasjon om jodtabelettar ved atomhendingar finn de på

Tilfluktsrom

Det er ingen offentlege tilfluktsrom i Hyllestad kommune.

Les meir om tilfluktsrom på Sivilforsvaret sine sider