Tilbod om sorggruppe

Til deg som har mista ein nærståande

Dame og barn som omfavnar kvarandre. - Klikk for stort bilete

Dette er ein stad der du kan dele tankar og erfaringar med andre i liknande situasjon.
Med føresetnad om nok påmelde vil vi starte opp gruppe 27. februar. Det vil vere seks samlingar, der gruppa møtast kvar andre veke.

Tilbodet er gratis også for innbyggjarar i andre kommunar og det er avgrensa tal plassar.

Stad: Førdehuset
Angedalsvegen 5, Førde

Klokka: 18.30–20.00

Påmeldingsfrist: 16.02.24

 


Påmelding eller spørsmål:


Berit Ullebust, kreftkoordinator Sunnfjord kommune.                                                                                          

Telefon: 94 82 42 54

E-post: berit.helen.ullebust@sunnfjord.kommune.no

 

Anita Øvreås Rusken, diakon Kyrkjene i Sunnfjord.                                                                                       

Telefon: 90 06 85 14

E-post: ianita.rusken@sunnfjordkyrkja.no

 

Arrangør: Helse Førde, Den Norske Kyrkja - Sunnfjord kyrkjelege fellesråd og Sunnfjord kommune