Nye Hyllestad Skule

Grunnarbeidet ved nye Hyllestad skule er i gang.

Sementbil fyller på sement i forskalingar ved nye Hyllestad skule. - Klikk for stort bilete Kristin Eimind

Mathias Øen Transport leverar ferdigbetongen til det nye skulebygget. 

Vêrforholda gjer arbeidet utfordrande til tider, men i motsetnad til tidlegare veker slepp entreprenørane no å måke arbeidsplassen før arbeidet kan ta til.

Mykje forskaling som må på plass før ein kan starte å fylle på sement, HAFS Betongbygg AS har ansvar for grunnarbeidet.

Forskalingar framfor klatreparken og prestegarden i Hyllestad. - Klikk for stort bilete Rolf Hatlem
Grunnarbeid og sementsøyler ved Hyllestad skule. - Klikk for stort bilete Rolf Hatlem

God helg!