Korleis lukkast i sauehaldet

Møte om sauehald med fokus på å redusere tap og betre kvaliteten.

 

 

 

 

 

 

Møte:

Kommunestyresalen i Fjaler tysdag 27.februar kl 19.00 - 21.30

Lavik Fjordhotell torsdag 29.februar kl. 19.00 - 21.30 (Tilsvarande møte)

 

Innleiing ved dei lokale beitelaga:

-Kva har beitelaga hatt fokus på for å redusere tap på beite og kva ser dei på som dei største
utfordringane i laget.

Statsforvaltaren v/ Mary Ueland

-Tapstal i området
-Kvifor skal me bruke utmarksbeite

Mattilsynet v/ Terje Ramstad

-Kva skal til for å lukkast i sauehaldet med fokus på å redusere tap og betre kvaliteten på lamma

Landbruksforvaltninga ved Lina Haugen Herstad (Fjaler møte)

-Tilskot til tiltak i beiteområde – investeringstilskot

Arrangør: 

Landbruksforvaltninga i Askvoll, Fjaler og Hyllestad og Randi Dale i Høyanger i samarbeid
med lokallaga i Sau og Geit

Korleis lukkast i sauehaldet-lokale møter-Fjaler-Lavik (002) (PDF, 483 kB)

Kaffi og kaffigodt- kom i flokk og følge- velkomen til fagleg påfyll