Korleis er kommunikasjonen din med helsestasjonen?

Vi ønsker å høyre korleis du som brukar våre tenester opplev kontakt og kommunikasjon med helsestasjon-, skulehelse- og jordmortenesta i dag.

4 delt bilde av 3 glade born og ein vaksen - Klikk for stort bilete

Brukarundersøking for kommunikasjon med helsestasjonen

Hyllestad kommune har tatt i bruk DigiHelsestasjon. Det betyr enkelt sagt at innbyggarane kan kommunisere med helsestasjonen, skulehelsetenesta og jordmortenesta digitalt via helsenorge.no. Med denne løysinga ønsker vi å oppnå auka brukarmedverknad, gje deg betre oversikt over timeavtalar og auka tilgjengelegheit til tenestene våre.

I den forbinding vil vi ønske å høyre korleis du som brukar våre tenester opplev kontakt og kommunikasjon med helsestasjon-, skulehelse- og jordmortenesta i dag. 

Du kan gje dine tilbakemelding via ei anonym brukarundersøking. 

Klikk på denne lenka for å komme til brukarundersøkinga