Gratulera til Indrefjord gard som regionsvinnar av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Innovasjon Norge delte i dag ut pris under møte i Fylkestinget til Indrefjord gard for deira arbeid med å utvikle garden.

Hyllestad kommune gratulerer familien så mykje med utmerkinga!

Les grunngjevinga frå Innovasjon Norge