Fleire ledige stillingar i omsorgstenesta

Vi har ledige stillingar for sjukepleiar, ergoterpauet, helsefagarbeidar, pleiemedhjelpar/assistent, lærling helsefagarbeidar og sjukepleiarstudent på stipendordning!

Les heile stillingsannonsene, og send oss gjerne ein søknad.

Eit godt arbeidsmiljø er prega av mangfald. Vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å sende oss ein søknad.

 

Vi ser fram til søknaden dukkar opp på skjermen vår!