Landbrukskontoret i Askvoll, Fjaler og Hyllestad

Landbruksforvaltninga er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad, der Askvoll kommune er vertskommune og har hovudkontor.

I Hyllestad er det fast kontordag kvar tysdag, og elles etter avtalar og oppgåver.

Gå til heimesida til Askvoll kommune/landbruk

Landbruksforvaltninga i Askvoll, Fjaler og Hyllestad
LAF

Telefon: 577 30 700
E-post:  postlaf@askvoll.kommune.no

Johannes Folkestad
Leiar i landbruksforvaltninga

Telefon:  577 30 737 eller 473 09 633
E-post:  johannes.folkestad@askvoll.kommune.no