• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om dispensasjon

Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslova §§ 1-8, 19-2

Eigedom søknaden gjeld
Er det sendt bygge- og delingssøknad?
Det blir søkt om dispensasjon frå:
Dispensasjonen gjeld

Grunngjeving for søknad om dispensasjonen
Varsling av naboar/gjenbuarar
Maksimal filstorleik per fil: 10MB
Legg til vedlegg
NB! Alle opplysninger av sensitiv karakter må ettersendes pr post
Tittel
Filnavn
Situasjonskart*
Maksimal filstorleik per fil: 10MB
Legg til vedlegg
NB! Alle opplysninger av sensitiv karakter må ettersendes pr post
Tittel
Filnavn
Uttale ifrå offentlege styresmakter*
Maksimal filstorleik per fil: 10MB
Legg til vedlegg
NB! Alle opplysninger av sensitiv karakter må ettersendes pr post
Tittel
Filnavn
Anna, spesifiser
Maksimal filstorleik per fil: 10MB
Legg til vedlegg
NB! Alle opplysninger av sensitiv karakter må ettersendes pr post
Tittel
Filnavn
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader