• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysingar

Før du gjev opp personopplysningar må du samtykkja i personvernerklæringa

Personvernerklæring

Personvernerklæring for elektroniske skjermdialogar frå ACOS AS.

Definisjonar (ref. Personopplysningsloven § 2)

Personopplysning: Opplysningar og vurderingar som kan knytast til ein enkeltperson.
Behandlingsansvarleg: Den som bestemmer føremålet med behandlinga av personopplysningar og kva hjelpemidlar som skal brukast (Hyllestad kommune).
Databehandlar: Den som behandlar personopplysningar på vegne av den behandlingsansvarlege.

Denne erklæringa gjer greie for korleis personvernet vert ivareteke av ACOS AS som databehandlar av personopplysningar. ACOS AS ønskjer å sikre at du som brukar av tenestene skal føle deg trygg på at gjeldande lover og reglar vert fulgt og at datasikkerheita er ivareteke. Sikker behandling av dataene vil til ei kvar tid verte dokumentert etter gjeldande bestemmingar. ACOS AS er kun databehandlar av personopplysningane, medan det er mottakande instans (Hyllestad kommune) som er eigar av dataene og behandlingsansvarleg. Eigarforholdet vert regulert av ein eigen databehandlaravtale.

Føremålet med behandlinga av personopplysninger

Opplysninger som du fyller inn oversendes til behandlingsansvarlig. Opplysningene gjør behandlingsansvarlig i stand til å utføre sin saksbehandling av din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringa føl bestemmingane i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingslova) av 01.01.2001 med tilhøyrande forskrift.

Personopplysningar

Dersom du føler at ditt personvern er sikra ved denne erklæringa, samtykkjer du til lagring ved opprettinga av brukarprofilen din.  Samtykket vert gitt som godkjenning av våre retningsliner for personvernet og som samtykkje for behandlingsmåten av opplysningane.

Lagring av opplysningar

Dersom du loggar deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velge å avbryte utfyllinga av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for vidare utfylling seinare. Opplysningane du har tasta inn vil ligge lagra på vår server, og vil ikkje være tilgjengelege for mottakar, som er Hyllestad kommune, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykka i at mottakar kan motta opplysningane. Så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarleg, vert innhaldet sletta frå databehandler (ACOS AS) sin server (senest innan tre døgn). Vel du å avbryte utfyllinga for å hente den opp att seinare vil opplysningane kun være tilgjengeleg i 72 timar før dei blir sletta. Utvalgte skjema er mogleg å langtidslagre på serveren til leverandør (ACOS AS). Nøkkelopplysningar frå desse søknadene vil automatisk hentast opp når du startar ein ny søknadsprosess. For langtidslagring gjeld ei utvida personvernerklæring. Du vil bli tilbydd å langtidslagre dei innsendte skjemaene det er mogleg å lagre.

Dersom du vel å ikkje logge deg på, vil innsendte søknadsdata slettast frå databehandlar sin server så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarleg (seinest innan tre døgn). Databehandlar vil kun behalde metadata om søknaden (type søknad, tidspunkt for innsending, referansenummer og opplysning om mottakar).

Sikker linje

Alle opplysningar som vert overført mellom di datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løysinga tilsvarar sikkerheita som er brukt i nettbankene. Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til postmottak@holmestrand.kommune.no. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. Dersom du har opprettet en brukerprofil i løsningen, kan du selv foreta slik sletting. Dette er jf. Personopplysningsloven § 18 og retting etter samme lov § 27 og § 28.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte selvbetjeningsportalen – ACOS Søknadssenter - i forhold til elektroniske søknadsskjemaer. Du må da henvende deg til organisasjonen på annen måte.

Aldersgrense

Du bekrefter at du er over 18 år.

Henvendelser

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte:

Hyllestad kommune
Hyllestad
6957 Hyllestad

Telefon 57789500