Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

Timebestilling for koronatest

  

Du kan tinge time til koronatest via telefon eller nett.

> Telefon 57789520 kvardagar 9-10:30 eller 12.30-13.30.

> Timebestilling på nett

 

Det er ønskjeleg at flest mogleg møter i bil, og blir sittande i denne.  Personalet kjem ut for å ta test.
Om du er gåande, hald 2 meter avstand til andre.

Du som skal ta test må IKKJE gå inn på legekontoret.  Personalet kjem ut for å hjelpe og for å ta testen.

Hyllestad legekontor
Telefontid 09:00-10:30 og 12.30-13:30
Telefon 57 78 95 20