Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Transporttenesta for funksjonshemma (TT-tenesta)

Funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser. 1. januar 2021 kom det endringar i TT-ordninga for Vestland fylkeskommune. Alle TT-brukarar skal ha fått tilsendt nytt TT-kort som skal brukast frå 1. januar 2021.

Søknad og informasjon om ordninga finn du på Vestland fylkeskommune sine sider: https://www.vestlandfylke.no/Kollektivogtransport/tt-kort/

Kaja Bruaas
Økonomirådgjevar
E-post
Telefon 57 78 95 11