Transporttenesta for funksjonshemma (TT-tenesta)

Funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser. 1. januar 2021 kom det endringar i TT-ordninga for Vestland fylkeskommune. Alle TT-brukarar skal ha fått tilsendt nytt TT-kort som skal brukast frå 1. januar 2021.

Søknad og informasjon om ordninga finn du på Vestland fylkeskommune sine sider: https://www.vestlandfylke.no/Kollektivogtransport/tt-kort/

Kaja Bruaas
Økonomirådgjevar
E-post
Telefon 57 78 95 11