Hyllestad og Fjaler kulturskule - ny søknad/ halde fram/ byte fag/ slutte til året 2018/19.

Frida Solås - Klikk for stort bilete Mange av tilboda i kulturskulen er desentralisert til skulekrinsane. Vi tilbyr opplæring til elevar i alle aldrar, og vi samarbeider både med offentlege institusjonar og frivillege organisasjonar. Infoen er oppdatert 9.5.18.

SØKNADAR SOM ER KOMNE INN TIL 27.5.18 VERT PRIORITERTE.

HER ER SØKNADSSKJEMA SKULEÅRET 2018 - 2019 FOR NYE ELEVAR.

 

HER ER LINK TIL RE- REGISTRERING FOR EKSISTERANDE ELEVAR SOM VIL RE- REGISTRERE SEG/ SLUTTE TIL SKULEÅRET 2018 - 2019 - SISTE FRIST ER 27.5.18.

 

Vi har desse tilboda, detaljane finn du i søkjesystemet og prisane lengre nede på denne sida:

 

 • Moderne dans frå 2. klasse - i eigna aldersgrupper

        

 • Musikk, frå 2. klasse:

          Song

          Dei fleste instrumenta

          Tilrettelagt musikk for dei med nedsett funksjonsevne

          Lyd- og lysteknikk

          Digital musikk

          Musikkteori (førebur elevar på søknad til musikk/ dans/ drama på vgs)

          Musikk i livets begynnelse (påmld via Helsestasjonen)

          Korte kurs (8 veker) i gitar og ukulele på Dale VGS - gjeld elevar på VGS

         JUBALONG - eit gruppetilbod med vekt på song og rørsle for 1. klasse

 

 • Visuelle kunstfag, frå 1. klasse (i eigna aldersgrupper):

          Biletkunst "Kreativ verkstad"

          Husflid/ handverk

 

Du finn oss og på Facebook

 

Elevprisar 2018 (fakturering skjer kvartalsvis på etterskot):

 • Elev tom. vidaregåande: kr. 3195,-

 • Vaksne:  kr. 3830,-

       Familie- og aktivitetsmoderasjon:

 • plass nr. 2: 15%

 • fom. plass nr. 3: 30%

        Gjeld ikkje tilboda med redusert pris (sjå under)

       Tilbod med redusert pris:

 • Musikk i livets begynnelse: kr. 1080,- pr. semester (12 vekers kurs)

 • Moderne dans: kr. 1500,- pr. år

 • JUBALONG: kr. 2520,- pr. år

 • Kortkurs i gitar/ ukulele på VGS: kr. 420,- pr kurs på 8 veker

       

       Instrumentutleige: gjeld gitar, feler og ukulele: kr. 1000,- pr. år

 

Organisasjonar og institusjonar som ynskjer å kjøpe tenester, tek kontakt direkte med rektor. Prisar på salstenestene:

- Skular og sjukeheimar: reelle lønnsutgifter inkl. sos.avgifter

- Musikkbarnehage, 8 veker: kr. 3920,-

- Dirigent/ instruktør u/ 18 år: kr. 475,-/t

- Dirigent/ instruktør o/ 18 år: kr. 560,-/t

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ole Jakob Nedrebø

Ole Jakob Nedrebø

Kulturskulerektor
Telefon : 577 89 549
E-post :