Hyllestad og Fjaler kulturskule - skuleåret 2018/ 19.

Frida Solås - Klikk for stort bilete

Mange av tilboda i kulturskulen er desentralisert til skulekrinsane. Vi tilbyr opplæring til elevar i alle aldrar, og vi samarbeider både med offentlege institusjonar og frivillege organisasjonar. Infoen er oppdatert 23.7.18.

 

SØKNADAR TEK VI IMOT FORTLØPANDE.

HER FINN DU SØKNADSSKJEMA SKULEÅRET 2018 - 2019.

 

Faglærarane treff du slik:
Øyvind Rye Dybvik 9704 3981
Hanne Dybvik 9716 2017
Mats Willemoes Systaddal 9746 0697
Reidun Porten 9164 8614
Henriette Hatlevoll 9516 2265
Knut Skoghei 9973 2230
Unni Hygen 4708 3320

Vi har desse tilboda, detaljane finn du i søkjesystemet og prisane lengre nede på denne sida:

 

 • Moderne dans frå 2. klasse - i eigna aldersgrupper

 

 • Musikk i 1. klasse: JUBALONG - eit gruppetilbod med vekt på song og rørsle        

 

 • Musikk, frå 2. klasse:

          Song

          Dei fleste instrumenta

          Tilrettelagt musikk for dei med nedsett funksjonsevne

          Lyd- og lysteknikk

          Digital musikk

          Musikkteori (førebur elevar på søknad til musikk/ dans/ drama på vgs)

          Musikk i livets begynnelse (påmld via Helsestasjonen)

          Korte kurs (8 veker) i gitar og ukulele på Dale VGS - gjeld elevar på VGS

 

 • Visuelle kunstfag, frå 1. klasse (i eigna aldersgrupper):

          Biletkunst "Kreativ verkstad"

          Husflid/ handverk

 

Du finn oss og på Facebook

 

Elevprisar 2018 (fakturering skjer kvartalsvis på etterskot):

 • Elev tom. vidaregåande: kr. 3195,-

 • Vaksne:  kr. 3830,-

       Familie- og aktivitetsmoderasjon:

 • plass nr. 2: 15%

 • fom. plass nr. 3: 30%

        Gjeld ikkje tilboda med redusert pris (sjå under)

       Tilbod med redusert pris:

 • Musikk i livets begynnelse: kr. 1080,- pr. semester (12 vekers kurs)

 • Moderne dans: kr. 1500,- pr. år

 • JUBALONG: kr. 2520,- pr. år

 • Kortkurs i gitar/ ukulele på VGS: kr. 420,- pr kurs på 8 veker

       

       Instrumentutleige: gjeld gitar, feler og ukulele: kr. 1000,- pr. år

 

Organisasjonar og institusjonar som ynskjer å kjøpe tenester, tek kontakt direkte med rektor. Prisar på salstenestene:

- Skular og sjukeheimar: reelle lønnsutgifter inkl. sos.avgifter

- Musikkbarnehage, 8 veker: kr. 3920,-

- Dirigent/ instruktør u/ 18 år: kr. 475,-/t

- Dirigent/ instruktør o/ 18 år: kr. 560,-/t

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Erlend Eide

Kulturskulerektor
Telefon : 57789549
E-post :