Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Lokal koronatelefon 08.00-15.30 - 908 19 356.

Har du andre spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
 

 

 

Vaksenopplæring i Hyllestad

Klikk for stort bilete Karlita Pava Vaksenopplæringa i Hyllestad har sine lokale i 1. etasje i kommunehuset. For skuleåret 2019/2020 har vi tilbod om:

  • norsk- og samfunnsfag for vaksne innvandrarar
  • grunnskule for vaksne (delvis saman med norskundervisninga)

Første skuledag er måndag 19 august. Undervisninga blir gitt mellom kl. 08.45 og 14.30.

Du søkjer om undervisning via vår søknadsportal.

Innvandrarar som ønskjer å søkje om permanent opphaldsløyve eller norsk statsborgarskap, har rett og plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap med minimum 600 timar. Opplæringa er gratis for dei med rett.

For dei som ikkje har rett på gratis undervisning, har vi sett ein timesats på 40 kr. pr. time. Kostnader til læremiddel og oppmelding til prøve kjem i tillegg.

Les meir om norskopplæring på IMDI sine nettsider.