Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Vaksenopplæring i Hyllestad

Du finn oss i nye lokale i 2. etasje i Hyllestadhallen. For skuleåret 2021/2022 tilbyr vi opplæring i norsk- og samfunnsfag måndagar og tysdagar kl. 09.00 - 14.30.

Første skuledag er måndag 16. august. Undervisninga følgjer skuleruta for elevar i Sogn og Fjordane (PDF, 300 kB).

Innvandrarar som ønskjer å søkje om permanent opphaldsløyve eller norsk statsborgarskap, har rett og plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap med minimum 600 timar. Opplæringa er gratis for dei med rett.

For dei som ikkje har rett på gratis undervisning, har vi sett ein timesats på 40 kr. pr. time. Kostnader til læremiddel og oppmelding til prøve kjem i tillegg.

Les meir om norskopplæring på IMDI sine nettsider

Du søkjer om undervisning via vår søknadsportal.

 

Velkommen!

Gjermund Flage
Ass. kommunedirektør
E-post
Telefon 57 78 95 46
Mobil 932 18 780