Hyllestad og Fjaler kulturskule

Kulturskulen tilbyr opplæring i musikk, dans, visuell kunst, teater og skapande skriving.

Søknadsportalen er åpen heile året og vi tek inn elevar fortløpande så lenge det er plass.

SØKNADSSKJEMA/INNMELDING

Du finn oss og på Facebook


Nye tilbod:

Dans:

I begge kommunar har vi i samarbeid med "Dans uten grenser" dansetilbod gjennom ung-til-ung formidling - http://dansutengrenser.com

Dette skal vi fortsette med og vi ønsker no i tillegg å supplere med andre kulturskulefag innanfor dans. Vi åpnar no ei førehandspåmelding for dansefag som kjem i tillegg til eksisterande Danseverkstadar. Vi har ambisjonar om å starte opp alle klassar i begge kommunar. Oppstart vil bli når vi har nok påmelde og har tilsett danselærar.
 

Barnedans - 4-5 år - til våren; fødd 2014 og 2015 og frå hausten; fødd 2015 og 2016.
Søknad/Innmelding

Klassisk ballett frå 1. klasse
Søknad/Innmelding

Hip-hop frå 8. klasse
Søknad/Innmelding

Vaksendans!
Søknad/Innmelding

Danseverkstadane - ung-til-ung formidling har og kapasitet,
og om eksisterande dansarar frå 7. klasse og opp kunne tenkt seg å bli instruktør har vi og opptak no.

Søknad/Innmelding

 

Teater/Drama:

Førehandspåmelding til teater - barnegruppe og ungdomsgruppe i begge kommunar.
Her har vi lærar, og tilbodet blir starta så snart vi har nok påmelde:
Søknad/Innmelding

 

Skapande skriving:

Førehandspåmelding til skapande skriving - barnegruppe, ungdomsgruppe og vaksengruppe i begge kommunar. Her har vi lærar, og tilbodet blir starta så snart vi har nok påmelde:
Søknad/Innmelding

 


Visuell kunst:

Vi har ledig kapasitet på Visuell kunst - Kreativ verkstad.
Søknad/Innmelding

 


Musikk:

Vi har ledig kapasitet på:

Gitar
Søknad/Innmelding

El-bass
Søknad/Innmelding

Digital musikk
Søknad/Innmelding

Piano
Søknad/Innmelding

Slagverk
Søknad/Innmelding

 

Korps:

Nytt frå januar er at det og går an å spele korpsinstrument i kulturskulen,
og det blir starta nytt skulekorps i Fjaler; Dalsfjorden skulemusikk.
Søknad/Innmelding


Lærarstaben:

Øyvind Rye Dybvik 9704 3981
Hanne Dybvik 9716 2017
Mats Willemoes Systaddal 9746 0697
Reidun Porten 9164 8614
Henriette Hatlevoll 9516 2265
Knut Skoghei 9973 2230
Unni Hygen 4708 3320
 

Prisliste 2019
Fakturering skjer kvartalsvis på etterskot

  • Elev t.o.m. vidaregåande: kr. 3291,- pr. skuleår
  • Vaksne:  kr. 4291,- pr. skuleår

Familie- og aktivitetsmoderasjon:

  • Plass nr. 2: 15%
  • Frå og med plass nr. 3: 30%
  • Gjeld ikkje tilboda med redusert pris (sjå under)

Tilbod med redusert pris:

  • Musikk frå livets byrjing: kr. 1112,- pr. semester (12 vekers kurs)
  • Moderne dans (Danseverkstaden): kr. 1546,- pr. skuleår
  • JUBALONG: kr. 2596,- pr. år
  • Kortkurs i gitar/ ukulele på VGS: kr. 433,- pr kurs på 8 veker

       Instrumentutleige: gjeld gitar, feler og ukulele: kr. 1000,- pr. år

Organisasjonar og institusjonar som ynskjer å kjøpe tenester, tek kontakt direkte med rektor. Prisar på salstenestene:

- Skular, barnehagar og sjukeheimar: reelle lønnsutgifter inkl. sos.avgifter og reise

- Dirigent/ instruktør u/ 18 år: kr. 500,-/t

- Dirigent/ instruktør o/ 18 år: kr. 600,-/t

- Prosjekt, musikartenester: reelle lønnsutgifter inkl. sos.avgifter og reise

-Instrument, lyd- og lysutstyr: Avtale etter mengd og slitasje (t.d. flytting).

Kontakt

Erlend Eide

Erlend Eide

Kulturskulerektor
Telefon : 57789549
E-post :