Hyllestad og Fjaler kulturskule

Frida Solås - Klikk for stort bilete Kulturskulen tilbyr opplæring i musikk, dans, visuell kunst, teater og skapande skriving.

Søknadsportalen er åpen heile året og vi tek inn elevar fortløpande så lenge det er plass.

SØKNADSSKJEMA/INNMELDING

Du finn oss og på Facebook


Nye tilbod:

Dans:

I begge kommunar har vi i samarbeid med "Dans uten grenser" dansetilbod gjennom ung-til-ung formidling - http://dansutengrenser.com

Dette skal vi fortsette med og vi ønsker no i tillegg å supplere med andre kulturskulefag innanfor dans. Vi åpnar no ei førehandspåmelding for dansefag som kjem i tillegg til eksisterande Danseverkstadar. Vi har ambisjonar om å starte opp alle klassar i begge kommunar. Oppstart vil bli når vi har nok påmelde og har tilsett danselærar.
 

Barnedans - 4-5 år - til våren; fødd 2014 og 2015 og frå hausten; fødd 2015 og 2016.
Søknad/Innmelding

Klassisk ballett frå 1. klasse
Søknad/Innmelding

Hip-hop frå 8. klasse
Søknad/Innmelding

Vaksendans!
Søknad/Innmelding

Danseverkstadane - ung-til-ung formidling har og kapasitet,
og om eksisterande dansarar frå 7. klasse og opp kunne tenkt seg å bli instruktør har vi og opptak no.

Søknad/Innmelding

 

Teater/Drama:

Førehandspåmelding til teater - barnegruppe og ungdomsgruppe i begge kommunar.
Her har vi lærar, og tilbodet blir starta så snart vi har nok påmelde:
Søknad/Innmelding

 

Skapande skriving:

Førehandspåmelding til skapande skriving - barnegruppe, ungdomsgruppe og vaksengruppe i begge kommunar. Her har vi lærar, og tilbodet blir starta så snart vi har nok påmelde:
Søknad/Innmelding

 


Visuell kunst:

Vi har ledig kapasitet på Visuell kunst - Kreativ verkstad.
Søknad/Innmelding

 


Musikk:

Vi har ledig kapasitet på:

Gitar
Søknad/Innmelding

El-bass
Søknad/Innmelding

Digital musikk
Søknad/Innmelding

Piano
Søknad/Innmelding

Slagverk
Søknad/Innmelding

 

Korps:

Nytt frå januar er at det og går an å spele korpsinstrument i kulturskulen,
og det blir starta nytt skulekorps i Fjaler; Dalsfjorden skulemusikk.
Søknad/Innmelding


Lærarstaben:

Øyvind Rye Dybvik 9704 3981
Hanne Dybvik 9716 2017
Mats Willemoes Systaddal 9746 0697
Reidun Porten 9164 8614
Henriette Hatlevoll 9516 2265
Knut Skoghei 9973 2230
Unni Hygen 4708 3320
 

< />Prisliste 2019
Fakturering skjer kvartalsvis på etterskot

  • Elev t.o.m. vidaregåande: kr. 3291,- pr. skuleår
  • Vaksne:  kr. 4291,- pr. skuleår

Familie- og aktivitetsmoderasjon:

  • plass nr. 2: 15%
  • fom. plass nr. 3: 30%
  • Gjeld ikkje tilboda med redusert pris (sjå under)

Tilbod med redusert pris:

  • Musikk frå livets byrjing: kr. 1112,- pr. semester (12 vekers kurs)
  • Moderne dans (Danseverkstaden): kr. 1546,- pr. skuleår
  • JUBALONG: kr. 2596,- pr. år
  • Kortkurs i gitar/ ukulele på VGS: kr. 433,- pr kurs på 8 veker

       Instrumentutleige: gjeld gitar, feler og ukulele: kr. 1000,- pr. år

Organisasjonar og institusjonar som ynskjer å kjøpe tenester, tek kontakt direkte med rektor. Prisar på salstenestene:

- Skular, barnehagar og sjukeheimar: reelle lønnsutgifter inkl. sos.avgifter og reise

- Dirigent/ instruktør u/ 18 år: kr. 500,-/t

- Dirigent/ instruktør o/ 18 år: kr. 600,-/t

- Prosjekt, musikartenester: reelle lønnsutgifter inkl. sos.avgifter og reise

-Instrument, lyd- og lysutstyr: Avtale etter mengd og slitasje (t.d. flytting).

Kontakt

Erlend Eide

Erlend Eide

Kulturskulerektor
Telefon : 57789549
E-post :