Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Kontakt oss

Kontakt oss på Hyllestad skule:

Telefon: 57789550

Besøksadresse/postadresse: Lifjordvegen 6, 6957 Hyllestad

 

Kristin Eimind - rektor Hyllestad skule

E-post: kristin.eimind@hyllestad.kommune.no

Telefon: 57789553/47281917

 

Astrid Dyrkorn Løland - Spes.ped.koordinator

E-post: Astrid.dyrkorn.loland@hyllestad.kommune.no

Telefon: 57789552

 

Kari Virkesdal - sekretær

E-post: Kari.virkesdal@hyllestad.kommune.no

Telefon: 57789550

Marion Eimind - Kontaktlærar 9.klasse og teamleiar 8.-10.kl.

E-post: Marion.eimind@hyllestad.kommune.no

 

Inger Hauken - Kontaktlærar 6.klasse og teamleiar 5.-7.kl.

E-post: Inger.hauken@hyllestad.kommune.no

 

Beate Pedersen - Kontaktlærar 4.klasse og teamleiar 1.-4.kl.

E-post: Beate.pedersen@hyllestad.kommune.no

 

Linn Strandos - Kontaktlærar 1.klasse 

E-post: Linn.strandos@hyllestad.kommune.no

 

Anja Margrethe Forthun - Kontaktlærar 2. og 3.klasse 

E-post: Anja.margrethe.forthun@hyllestad.kommune.no

 

Morten Askvik - Kontaktlærar 5.klasse 

E-post: Morten.askvik@hyllestad.kommune.no

 

Kari Nordbø Systad - Kontaktlærar 7.klasse

E-post: Kari.nordbo.systad@hyllestad.kommune.no

 

Trude Hole - Kontaktlærar 8.klasse

E-post: Trude.hole@hyllestad.kommune.no

 

Øystein Osland - Kontaktlærar 9.klasse

E-post: Oystein.osland@hyllestad.kommune.no

 

Frank Stølen - Kontaktlærar 10.klasse 

E-post: Frank.jarle.stolen@hyllestad.kommune.no

 

Bjørnar Kristiansen - Kontaktlærar 10.klasse 

E-post: Bjornar.kristiansen@hyllestad.kommune.no

 

Liv Irene Systad - Faglærar

E-post: Liv.irene.systad@hyllestad.kommune.no

 

Kristian Landro Hjelle - Faglærar

E-post: Kristian.landro.hjelle@hyllestad.kommune.no

 

Geir Sverre Ulvik - Faglærar

E-post: Geir.sverre.ulvik@hyllestad.kommune.no

 

Anne-Jorun Dale - Faglærar og sosiallærar

E-post: Anne-jorun.dale@hyllestad.kommune.no

 

Frøydis Hauge Folkestad - Faglærar og yrkesrådgjevar  

E-post: Froydis.hauge.folkestad@hyllestad.kommune.no

 

Bodil Sætevik - faglærar

E-post: Bodil.saetevik@hyllestad.kommune.no

 

Turid Janka Langedal - Faglærar

E-post: Turid.janka.langedal@hyllestad.kommune.no

 

Eirin Borlaug - Faglærar

E-post: Eirin.borlaug@hyllestad.kommune.no

 

Elin Hatlem Nordbø - Faglærar

E-post: Elin.hatlem.nordbo@hyllestad.kommune.no

 

Øyvind Rye Dybvik - Faglærar musikk

E-post: Oyvind.rye.dybvik@hyllestad.kommune.no

 

Hanne Dybvik - Faglærar musikk

E-post: Hanne.dybvik@hyllestad.kommune.no 

 

Gro Sissel Dale - Fagarbeidar barne og ungdomsarbeiderfaget

E-post: gro.sissel.dale@hyllestad.kommune.no

 

Siv Helen Nordnes - Fagarbeidar barne og ungdomsarbeiderfaget

E-post: Siv-helen.nordnes@hyllestad.kommune.no

 

Hege Støyva - Fagarbeidar barne og ungdomsarbeiderfaget

E-post: hege.stoyva@hyllestad.kommune.no

 

Rudi Wolff - Elevassistent

E-post: Rudi.andre.wolff@hyllestad.kommune.no