Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Kontakt oss

Kontakt oss på Hyllestad skule:

Telefon: 57789550

Besøksadresse/postadresse: Lifjordvegen 6, 6957 Hyllestad

 

Leiing/administrasjon

Kristin Eimind - rektor Hyllestad skule

E-post: kristin.eimind@hyllestad.kommune.no

Telefon: 57789553/47281917

 

Astrid Dyrkorn Løland - spes.ped.koordinator

E-post: astrid.dyrkorn.loland@hyllestad.kommune.no

Telefon: 57789552

 

Kari Virkesdal - sekretær

E-post: kari.virkesdal@hyllestad.kommune.no

Telefon: 57789551

 

Kontaktlærarar

Linn Strandos - kontaktlærar 1. klasse 

E-post: linn.strandos@hyllestad.kommune.no

 

Anja Margrethe Forthun - kontaktlærar 2. og 3. klasse 

E-post: anja.margrethe.forthun@hyllestad.kommune.no

 

Beate Pedersen - kontaktlærar 4. klasse og teamleiar 1. - 4. klasse

E-post: beate.pedersen@hyllestad.kommune.no

 

Morten Askvik - kontaktlærar 5. klasse 

E-post: morten.askvik@hyllestad.kommune.no

 

Inger Hauken - kontaktlærar 6. klasse og teamleiar 5. - 7. klasse

E-post: inger.hauken@hyllestad.kommune.no

 

Kari Nordbø Systad - kontaktlærar 7. klasse

E-post: kari.nordbo.systad@hyllestad.kommune.no

 

Trude Hole - kontaktlærar 8. klasse

E-post: trude.hole@hyllestad.kommune.no

 

Marion Eimind - kontaktlærar 9. klasse og teamleiar 8. - 10. klasse

E-post: marion.eimind@hyllestad.kommune.no

 

Øystein Osland - kontaktlærar 9. klasse

E-post: oystein.osland@hyllestad.kommune.no

 

Frank Stølen - kontaktlærar 10. klasse 

E-post: frank.jarle.stolen@hyllestad.kommune.no

 

Bjørnar Kristiansen - kontaktlærar 10. klasse 

E-post: bjornar.kristiansen@hyllestad.kommune.no

 

Faglærarar

Frøydis Hauge Folkestad - faglærar og yrkesrådgjevar  

E-post: froydis.hauge.folkestad@hyllestad.kommune.no

 

Anne-Jorun Dale - faglærar og sosiallærar

E-post: anne-jorun.dale@hyllestad.kommune.no

 

Liv Irene Systad - faglærar

E-post: liv.irene.systad@hyllestad.kommune.no

 

Kristian Landro Hjelle - faglærar

E-post: kristian.landro.hjelle@hyllestad.kommune.no

 

Geir Sverre Ulvik - faglærar

E-post: geir.sverre.ulvik@hyllestad.kommune.no

 

Bodil Sætevik - faglærar

E-post: bodil.saetevik@hyllestad.kommune.no

 

Turid Janka Langedal - faglærar

E-post: turid.janka.langedal@hyllestad.kommune.no

 

Eirin Borlaug - Faglærar

E-post: eirin.borlaug@hyllestad.kommune.no

 

Elin Hatlem Nordbø - faglærar

E-post: elin.hatlem.nordbo@hyllestad.kommune.no

 

Øyvind Rye Dybvik - faglærar musikk

E-post: oyvind.rye.dybvik@hyllestad.kommune.no

 

Hanne Dybvik - faglærar musikk

E-post: hanne.dybvik@hyllestad.kommune.no 

 

Fagarbeidarar

Gro Sissel Dale - fagarbeidar barne- og ungdomsarbeiderfaget

E-post: gro.sissel.dale@hyllestad.kommune.no

 

Siv Helen Nordnes - fagarbeidar barne- og ungdomsarbeiderfaget

E-post: siv-helen.nordnes@hyllestad.kommune.no

 

Hege Støyva - fagarbeidar barne- og ungdomsarbeiderfaget

E-post: hege.stoyva@hyllestad.kommune.no

 

Rudi Wolff - Elevassistent

E-post: rudi.andre.wolff@hyllestad.kommune.no