Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Kontakt oss

Kontakt oss på Hyllestad skule:

Telefon: 57789550

Besøksadresse/postadresse: Lifjordvegen 6, 6957 Hyllestad

 

Kristin Eimind - rektor Hyllestad skule

E-post: kristin.eimind@hyllestad.kommune.no

Telefon: 57789553/47281917

 

Astrid Dyrkorn Løland - Spes.ped.koordinator

E-post: Astrid.dyrkorn.loland@hyllestad.kommune.no

Telefon: 57789552

 

Kari Virkesdal - sekretær

E-post: Kari.virkesdal@hyllestad.kommune.no

Telefon: 57789550

Marion Eimind - Kontaktlærar 9.klasse og teamleiar 8.-10.kl.

E-post: Marion.eimind@hyllestad.kommune.no

 

Inger Hauken - Kontaktlærar 6.klasse og teamleiar 5.-7.kl.

E-post: Inger.hauken@hyllestad.kommune.no

 

Beate Pedersen - Kontaktlærar 4.klasse og teamleiar 1.-4.kl.

E-post: Beate.pedersen@hyllestad.kommune.no

 

Linn Strandos - Kontaktlærar 1.klasse 

E-post: Linn.strandos@hyllestad.kommune.no

 

Anja Margrethe Forthun - Kontaktlærar 2. og 3.klasse 

E-post: Anja.margrethe.forthun@hyllestad.kommune.no

 

Morten Askvik - Kontaktlærar 5.klasse 

E-post: Morten.askvik@hyllestad.kommune.no

 

Kari Nordbø Systad - Kontaktlærar 7.klasse

E-post: Kari.nordbo.systad@hyllestad.kommune.no

 

Trude Hole - Kontaktlærar 8.klasse

E-post: Trude.hole@hyllestad.kommune.no

 

Øystein Osland - Kontaktlærar 9.klasse

E-post: Oystein.osland@hyllestad.kommune.no

 

Frank Stølen - Kontaktlærar 10.klasse 

E-post: Frank.jarle.stolen@hyllestad.kommune.no

 

Bjørnar Kristiansen - Kontaktlærar 10.klasse 

E-post: Bjornar.kristiansen@hyllestad.kommune.no

 

Liv Irene Systad - Faglærar

E-post: Liv.irene.systad@hyllestad.kommune.no

 

Kristian Landro Hjelle - Faglærar

E-post: Kristian.landro.hjelle@hyllestad.kommune.no

 

Geir Sverre Ulvik - Faglærar

E-post: Geir.sverre.ulvik@hyllestad.kommune.no

 

Anne-Jorun Dale - Faglærar og sosiallærar

E-post: Anne-jorun.dale@hyllestad.kommune.no

 

Frøydis Hauge Folkestad - Faglærar og yrkesrådgjevar  

E-post: Froydis.hauge.folkestad@hyllestad.kommune.no

 

Bodil Sætevik - faglærar

E-post: Bodil.saetevik@hyllestad.kommune.no

 

Turid Janka Langedal - Faglærar

E-post: Turid.janka.langedal@hyllestad.kommune.no

 

Eirin Borlaug - Faglærar

E-post: Eirin.borlaug@hyllestad.kommune.no

 

Elin Hatlem Nordbø - Faglærar

E-post: Elin.hatlem.nordbo@hyllestad.kommune.no

 

Øyvind Rye Dybvik - Faglærar musikk

E-post: Oyvind.rye.dybvik@hyllestad.kommune.no

 

Hanne Dybvik - Faglærar musikk

E-post: Hanne.dybvik@hyllestad.kommune.no 

 

Gro Sissel Dale - Fagarbeidar barne og ungdomsarbeiderfaget

E-post: gro.sissel.dale@hyllestad.kommune.no

 

Siv Helen Nordnes - Fagarbeidar barne og ungdomsarbeiderfaget

E-post: Siv-helen.nordnes@hyllestad.kommune.no

 

Hege Støyva - Fagarbeidar barne og ungdomsarbeiderfaget

E-post: hege.stoyva@hyllestad.kommune.no

 

Rudi Wolff - Elevassistent

E-post: Rudi.andre.wolff@hyllestad.kommune.no