Hyllestad skule

Velkommen til nytt skuleår!

I år gledar vi oss ekstra mykje til å starte nytt skuleår. Eitt år med skule på ein byggeplass, har resultert i eit fantastisk og etterlengta bygg ved sidan av skulen. Her kan ein trimme, synge, male, teikne, spele biljard, lage mat og vere sosial for å nemne noko. Her vert det kjekt å ha kroppsøving og fysisk aktivitet. Om lag det einaste ein ikkje kan gjere der er å symje, det skal vi halde fram med kvar torsdag i Lavik for dei klassane det gjeld. Først ut er 6. og 7.kl. Deretter 9.klasse.     

Skulen har eit romsleg og flott uteareal. Vi har bl.a. stor idrettsbane med kunstgrasdekke, løpebane, klatrepark og akebakke for å nemne noko.

Vi held fram med dei same tidene for kor tid dagen startar og sluttar. Hjå oss startar Sfo kl. 07.30. Der er borna til skulen startar kl. 08.50. Skuledagen er over for elevane kl. 14.35. For dei som går på sfo er skuledagen over kl.16.00.

Vår visjon: Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik!

Skulen legg vekt på å skape eit triveleg og godt læringsmiljø både inne og ute. Vi har fokus på klasseleiing, og vektlegg vurdering for meistring gjennom praktisk arbeid, både i, og utanfor klasserommet.

Vi har også fleire alternative læringsarenaer i nærmiljøet, mest kjent er Kvernsteinsparken. Kvernsteinsparken og skulen samarbeider også komande skuleår om å gi 7.kl. undervisning i parken ein halv dag for veka. Dette tilbodet vil bli starta i veke 42.    

Undersøkingar og statistikk syner at elevane sitt læringsutbytte er godt, og at trivselen ved skulen er bra. Skulen skal arbeide systematisk og utan avbrot for at alle elevar skal ha det trygt og godt på skulen (gjeld òg leksehjelp og SFO).Her er elevrådet ein viktig bidragsytar. Allereie 1. skuledag, 19.08.19 skal elevrådet bl.a. få vere med å avgjere kva ein ynskjer å bruke det sosiale rommet i Hyllestadhallen til og kva utstyr dei ynskjer seg her. Dette er i samarbeid med idrettslaget.

Det er viktig med eit konstruktivt og godt samarbeid mellom elevar, foreldre, rådsorgan og skule. Foreldra skal ha ei aktiv rolle. Om det oppstår ei hending der ein elev kjenner seg krenka, oppfordrar vi sterkt til tett dialog (last ned informasjonsskriv til føresette). (DOCX, 46 kB) 

Skulen brukar læringsplattforma it's learning, men kjem gradvis til å gå over til skooler. Dette vil de få informasjon om etter kvart. Systema er ganske like, så det kjem sannsynlegvis til å gli lett. Alle tilsette, elevar og føresette har eigne brukarnamn og passord.

Vi tilbyr leksehjelp for elevane i 6. -9. kl. to timar for veka, i år er dei lagt på måndagar og onsdagar.

Har de spørsmål? Kontakt oss på tlf.nr. 57789550, evt. direkte til rektor Kristin Eimind på tlf. 57789553. 

Kontakt

Hyllestad skule

6957 Hyllestad
Telefon : 577 89 550 eller 577 89 551
E-post :
Kristin Eimind

Kristin Eimind

Rektor
Telefon : 57789553
E-post :

Frank J. Stølen

Assisterande rektor
Telefon : 577 89 554
E-post :