Hyllestad skule

Velkommen til Hyllestad skule!

 

Vår visjon: Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik!

Dagsrytme:

Sfo opnar kl. 07.30, her er borna til skulen startar kl. 08.50. Skuledagen er over for elevane kl. 14.35. For dei som går på sfo er skuledagen over kl.16.00.

Læringsmiljø:

Skulen legg vekt på å skape eit triveleg og godt læringsmiljø både inne og ute. Vi har fokus på god klasseleiing, og vektlegg vurdering for meistring gjennom praktisk arbeid, både i, og utanfor klasserommet. Vi har også fleire alternative læringsarenaer i nærmiljøet, mest kjent er Kvernsteinsparken. Kvernsteinsparken og skulen samarbeider også komande skuleår om å gi 7.kl. undervisning i parken ein halv dag for veka. Dette tilbodet starta i veke 42.

Læringsresultat:

Undersøkingar og statistikk syner at elevane sitt læringsutbytte er godt, og at trivselen ved skulen er bra. Skulen skal arbeide systematisk og utan avbrot for at alle elevar skal ha det trygt og godt på skulen (gjeld òg leksehjelp og SFO).Her er elevrådet ein viktig bidragsytar. Det er viktig med elevmedverknad, noko både elevar og vaksne må jobbe med. 

Det er viktig med eit konstruktivt og godt samarbeid mellom elevar, foreldre, rådsorgan og skule. Foreldra skal ha ei aktiv rolle. Om det oppstår ei hending der ein elev kjenner seg krenka, oppfordrar vi sterkt til tett dialog (last ned informasjonsskriv til føresette). (DOCX, 46 kB) 

Fysisk aktivitet, symjing og kroppsøving:

Vi har fått eit fantastisk og etterlengta bygg ved sida av skulen. Her kan ein trimme, synge, male, teikne, spele biljard, lage mat og vere sosial for å nemne noko. Elevar og vaksne tykkjer det er kjekt å ha eit så flott bygg til kroppsøving og fysisk aktivitet. Om lag det einaste ein ikkje kan gjere der er å symje. Vi held fram samarbeid med Lavik symjehall der vi i fleire år har kjøpt symjetider om torsdagane for å få dekke kompetansemåla.

Læringsplattform:

Skulen brukar læringsplattforma it's learning, men kjem gradvis til å gå over til Skooler, kanskje allereie frå 01.08.20. Dette vil de få informasjon om etter kvart. Systema er ganske like, så det kjem sannsynlegvis til å gli lett. Alle tilsette, elevar og føresette har eigne brukarnamn og passord.

Leksehjelp:

Vi tilbyr leksehjelp for elevane i 6. -9. kl. to timar for veka, i år er dei lagt på måndagar og onsdagar.

Har de spørsmål? Kontakt oss på tlf.nr. 57789550, evt. direkte til rektor Kristin Eimind på tlf. 57789553. 

Kontakt

Hyllestad skule og sfo

Hyllestad skule og sfo

Lifjordvegen 6, 6957 Hyllestad
Telefon : 57789500
E-post :
Kristin Eimind

Kristin Eimind

Rektor
Telefon : 57789553
E-post :