Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Hyllestad skule

Velkommen til Hyllestad skule!

 

Vår visjon: Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik!

Dagsrytme:

Sfo på Hyllestad skule opnar kl. 07.00 kvar dag. Borna er på sfo til skulen startar kl. 08.50. Dei et frukost kl. 08.00. Etter skuletid kl. 14.35 går elevar med sfo-plass tilbake til sfo-rommet og har moglegheit å vere der til kl. 16.00. 

Læringsmiljø og satsingsområder:

Skulen legg vekt på å skape eit triveleg og godt læringsmiljø både inne og ute. Vi har fokus på god klasseleiing, og varierte arbeidsmetodar. Vi ynskjer å ha meir praktisk arbeid for elevane våre, både i, og utanfor klasserommet. Vi har også fleire alternative læringsarenaer i nærmiljøet, mest kjent er Kvernsteinsparken. Kvernsteinsparken og skulen samarbeider også komande skuleår om å gi 7.kl. undervisning i parken ein halv dag for veka. Dette tilbodet startar i veke 42.

Som satsing framover har Hyllestad skule fylgjande tre satsingsområde på utviklingsplanen:

1) Inkluderande skulemiljø

2) Vurdering for meistring

3) Arbeid med nye fagplanar

 

Læringsresultat:

Undersøkingar og statistikk syner at elevane sitt læringsutbytte er godt, og at trivselen ved skulen er bra. Skulen skal arbeide systematisk og utan avbrot for at alle elevar skal ha det trygt og godt på skulen (gjeld òg leksehjelp og SFO). Her er elevrådet ein viktig bidragsytar. Det er viktig med elevmedverknad, noko både elevar og vaksne må jobbe med. 

Det er viktig med eit konstruktivt og godt samarbeid mellom elevar, foreldre, rådsorgan og skule. Foreldra skal ha ei aktiv rolle. Om det oppstår ei hending der ein elev kjenner seg krenka, oppfordrar vi sterkt til tett dialog (last ned informasjonsskriv til føresette). (DOCX, 46 kB) 

Fysisk aktivitet, symjing og kroppsøving:

Vi har gode og flotte fasilitetar i Hyllestadhallen som ligg like ved skulen, her kan ein trimme, synge, male, teikne, spele biljard, lage mat og vere sosial for å nemne noko. Om lag det einaste ein ikkje kan gjere der er å symje. Vi held fram samarbeid med Lavik symjehall der vi i fleire år har kjøpt symjetider for å få dekke kompetansemåla. Skuleåret 2020-2021 blir det symjeundervisning om tysdagane. Dette vil starte over nyttår.

Læringsplattform:

Skulen brukar læringsplattforma it's learning, men kjem gradvis til å gå over til Skooler i løpet av hausten-20. Først ut er 1. kl. -og 5.klasse. Dette vil de få informasjon om etter kvart. Systema er ganske like, så det kjem sannsynlegvis til å gli lett. Alle tilsette, elevar og føresette skal eigne brukarnamn og passord.

Leksehjelp:

Vi tilbyr leksehjelp for elevane i 6. -9. kl. to timar for veka, i år er dei lagt på måndagar og onsdagar.

Har de spørsmål? Kontakt oss på tlf.nr. 57789550, evt. direkte til rektor Kristin Eimind på tlf. 57789553. 

Kontakt

Hyllestad skule og sfo

Hyllestad skule og sfo

Lifjordvegen 6, 6957 Hyllestad
Telefon : 57789500
E-post :
Kristin Eimind

Kristin Eimind

Rektor
Telefon : 57789553
E-post :