Opplæring

Hyllestad kommune eig og driv tre skular:

  • Hyllestad skule - grunnskule og SFO
  • Hyllestad opplæringssenter
  • Hyllestad og Fjaler kulturskule

PPT- er organisert i eit samarbeid med 7 andre kommunar og Fylkeskommunen.
Barneverntenesta er i eit samarbeid med Askvoll, Fjaler og Solund.

Hovudkontora for PPT og barnevernet ligg i Dale.

Publisert av Jens Chr. Lundeland. Sist endra 28.06.2017 av Elin Garnes Solås

Kontakt

 Gjermund Flage

Gjermund Flage

Ass. rådmann
Telefon : 57789546
E-post :