Byggesak - generell informasjon

I Hyllestad er byggesakstenesta knytta til avdeling for Plan- og utvikling.

Har du spørsmål om byggesaker, kontakt bygningssjef Margun Hyenes eller sentralbordet tlf 57 78 95 00, epost: postmottak@hyllestad.kommune.no. Avtal på førehand om du vil ha eit møte.

Går du med byggjeplanar, er det lurt å undersøkje kva som må til av søknad og løyve i god tid. Orienter deg vidare med hjelp av menypunkta over, og info nedanfor eller ta kontakt med kommunen.

 

Frå 1. juli er byggjereglane endra og for ein del byggjetiltak kan du bygge utan å søkje kommunen om løyve.

Garasje illustrasjon - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan mellom anna sette opp ei garasje på inntil 50 kvadratmeter eller eit tilbygg på 15 kvadratmeter utan at du treng løyve frå kommunen.

Forenklingane i reglane gjev deg meir fridom til å byggje, men du får òg meir ansvar.

Du må sjølv sørgje for at det du skal bygge ikkje er i strid med plan- og bygningslova, gjeldande planar eller anna regelverk.

 

Må du søkje ? Prøv vegvisaren

 

Bygg meir utan å søkje - oppstilling av endringane pr. 01.07.15 

Her ligg ei lenkje med samla informasjon frå Direktoratet for byggkvalitet

Informasjonsark til nye byggereglar

Før du søkjer - sjekk ut dette

Skjema for melding til kommunen om bygning eller tilbygg som er unnteke søknadsplikt

 

Andre nyttige lenkjer:

Direktoratet for byggkvalitet ( DIBK )

Byggereglar

ByggSøk (elektronisk byggesøknad)

Byggesaksblankettar for utskrift

Byggesaksgebyr 2015 (PDF, 241 kB)

Forskrift om byggesaksgebyr (PDF, 90 kB)

Korleis finne arealplan og planbestemmelsar for eigedomen din

Sist endra 23.09.2015 10:21 av Margun Hyenes

Kontakt

Margun Hyenes

$(TITTEL)
Telefon : 57789530
E-post :