Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Hyllestad

 

Brannvernet sørgjer for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. I Hyllestad kommune vert det feiia anna kvart år. Ved behov kvart år. Behovet vert bestemt ut frå oppvarmingssystemet i bustaden, sotmengd og anna.

 

Tilsyn og kontroll av piper og eldstader skal gjerast kvart fjerde år

Gjeld heilårsbustader

Tenesta gjeld heilårsbustader. Fritidsbustader er unnateke lovpålagt feiing, men brann- og feiarvesenet kan feie slike stader etter avtale.

Varsel om feiing eller tilsyn

Varsel om feiing eller tilsyn vert levert i postkassa nokre dagar før. Dersom ikkje tidspunktet høver, kan du avtale nytt tidspunkt med feiaren.

 

Sikker tilkomst

Det er bygningseigaren sitt ansvar å sørgje for sikker tilkomst til og på tak. Er feiaren avhengig av laus stige for å kome til taket, skal eigaren sørgje for det er eigna stige på lett tilgjengeleg stad.

Før feiaren kjem skal du:
 

 • Fylle ut svarslippen og henge den på ytterdøra                                                                                            
 • Legge fram stige ( for dei med takfeiing).
   
 • Sjekke at tak, stige og andre innretningar er i forsvarleg stand og i samsvar med regelverket
   
 • Parafin-/oljebrennar skal vere sløkt og avstengd (for dei som har det)
   
 • Stenge luker, ventilar og spjeld
   
 • Hugse å seie i frå til leigebuar
   
 • Passe på at ikkje noko anna kan være til hinder for feiinga

Dersom det ikkje er klargjort for feiing (folk til stades, framlagt stige eller på anna måte gjeve klar melding om at det kan feiast) vil det ikkje bli feia. Du kan ikkje rekne med ny feiing før neste runde dersom det ikkje blir gjort ny avtale medan feiaren er i området. Ta difor kontakt med feiaren så snart som mogeleg.

Tilsyn

Eigar eller representant for eigar er tilstade og sørgjer for at samtlige bueningar, eldstader og skorsteinar er tilgjengeleg. Om nødvendig må eigar eller eigars representant varsle andre brukarar (leigetakarar).

Tilsynet vil omfatte kontroll av:
- Eventuelt tidligare avvik eller merknader er fylgt opp og utbetra.
- Ny eldstad eller vesentlige endringar ved fyringsanlegget er meldt inn til kommunen.
- Fyringsanlegget er tilfredstillande kontrollert, ettersett og vedlikehalde.


Har huseigar informasjon til feiarvesenet som har betyding for tilsynet ber vi om at dette blir lagt fram til oss når vi kjem. Dette kan vere f.eks. monteringsanvisning til omn o.s.b.


Spør om ID kort om du er usikker på vedkommande som kjem på døra.

Elstad

Du treng ikkje søke til kommunen om å skifte ut eldstaden din. Det er ingen formelle krav til dei som monterer eldstad, men vi oppmodar alle til å bruke kyndige fagfolk.

Når du har montert ny eldstad skal du sende ei melding til kommunen for å opplyse om dette.

Skjema - melding om ny eldstad

Feiaren skal under feiing og tilsyn vurdere tilhøve ved fyringsanlegg og har mynde til å gje pålegg om retting der det er naudsynt.

Forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn.

Skorstein

Skal du føre opp ny eller rehabilitere eldre skorstein? Hugs at dettte er søknadspliktig.

Sjå meir informasjon om skorstein.

 

 

Feiar Morten Flateraas, 90 61 20 52

 

 

Publisert av Idar Førde Blom. Sist endra 20.11.2015
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Morten Flateraas

Feiar
Telefon : 90 61 20 52
E-post :

Catinka Borgarp

Sækreter
Telefon : 57789535
E-post :
 
 
Login for redigering