Bålbrenning

Uforsiktig bruk av eld, bålbrenning, røyking og lek med fyrstikker er ofte årsak til branner.  Ved siden av alle dyretragediane som oppstår når skogen brenn, går det årleg tapt store verdiar ved skogbrann.

I Hyllestad kommune er det forbod mot open eld i skog og mark i perioden 15.april til 15.september. Dersom du skal tenne opp eld utandørs, t.d. jonsokbål eller bråtebrenning i denne perioden, skal det innhentast løyve. Du må også ha løyve ved oppsetting av asfaltgryter, koksgryter, og liknande. Utanfor forbudsperioden er det også oppmoda til å søke om løyve for å halde brannvernet informert.     

Forestfire

Open fire in the woods are prohibited form April 15. to September 15.

Waldbrand

Offene Feuer im Wald und Feld ist von 15. April bis 15. September verboten.  

 

Ta kontakt med brannsjef om du vil søkje om bålbrenning, tlf. 57 78 95 25 , eller send søknad på e-post til: postmottak@hyllestad.kommune.no. 

Søknaden skal innehalde:

  1. Kvar og når brenninga skal føregå
  2. Kva lag/org. står for tilstelninga
  3. Kven er ansvarlig for bålet (personleg)
  4. Kva tryggingstiltak som er planlagt.

 

Japanske og kinesiske lykter

Bruk av japanske og kinesiske lykter vert brukt stadig oftare i samband med markeringsdagar og på nyttårsafta. Desse lyktene har ope eld som skal gje varme i lykta. Du har ikkje kontroll på kor ei slik lykt landar. Det kan fort vere i vedstabelen til naboen, på eit tovtak eller i småskogen rundt bustadfeltet. Lyktene må derfor brukast med aktsemd og brannfaren er stor

Publisert av Idar Førde Blom. Sist endra 08.07.2016 av Bjørnar Drøsdal

Kontakt

Kan ekspedisjonen hjelpe deg ?

$(TITTEL)
Telefon : 57 78 95 00
E-post :